Po spotkaniu ekspertów CAF w siedzibie NIST – 13 lipca 2017 r.

13 lipca 2017 r. w siedzibie NIST odbyło się spotkanie poświęcone Wspólnej Metodzie Oceny (CAF) w którym oprócz ekspertów CAF uczestniczyli m.in. Krajowy Korespondent CAF Pani Katarzyna Dudzik, Dyrektor NIST oraz pracownicy zespołu odpowiedzialnego za koordynację działań w obszarze Wspólnej Metody Oceny (CAF) wraz z dr Jarosławem Matlą.

W czasie spotkania omówiono m.in. promocję CAF. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność upowszechniania Wspólnej Metody Oceny poprzez przedstawianie podstaw metody w ramach studiów podyplomowych. Uczestnicy zgodnie wskazali, iż dobrym rozwiązaniem będzie zamieszczenie tekstów poświęconych CAF w czasopismach prenumerowanych przez samorządy. Ważnym elementem spotkania było omówienie zmian w procedurze Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF (PSU) w szczególności znaczne jej skrócenie i uproszczenie.

W toku dyskusji zaproponowano, aby w ramach budowania świadomości marki PSU rozważyć uroczyste wręczanie poświadczeń stanowiących bez wątpienia wyróżnienie dla tych samorządów, które zostały pozytywnie ocenione. Uczestnicy dyskutowali także na temat utrzymania statusu Eksperta CAF oraz zasady powoływania Ekspertów do udziału w Poświadczeniu.
Ustalono, iż w miesiącu wrześniu br. uruchomiona zostanie Procedura JZ CAF. Zaprezentowana została także informacja Korespondenta Krajowego CAF dotycząca promocji metody w administracji rządowej.

 

 nist foto

 

Jednocześnie przybliżono założenia pierwszej polskiej Konferencji Jakości, która odbędzie się 25.10.2017 r., a której organizatorem są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Omówiono najbliższe plany NIST dotyczące wsparcia samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością w tym uruchomienie platformy e-learningowej kształcącej Ekspertów CAF.

W Polsce CAF stosowany jest od 2004 r. Warto podkreślić, iż Polska jest jednym z liderów Metody Wspólnej Oceny: zajmuje bowiem drugie miejsce na świecie z liczbą 75 urzędów samorządowych z poświadczeniem efektywnego użytkownika CAF oraz trzecie miejsce na świecie z liczbą 400 użytkowników (wg. bazy CAF Resource Center).
W grudniu 2016 r. NIST przejął funkcję i zadania Krajowego Koordynatora CAF realizowane dotychczas przez MSWiA. Działania Instytutu są kontynuacją projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
„Wspólna Metoda Oceny”, nazywana w skrócie CAF od anglojęzycznej nazwy Common Assessment Framework., powstała w wyniku zaadaptowania sprawdzonego Modelu Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) do specyfiki administracji publicznej. Opiera się na założeniu, że efekty instytucji zależą od współdziałania jej przywódców, pracowników i partnerów w planowym wykorzystaniu zasobów na rzecz usług dla obywateli.

Ponadto w pierwszym półroczu 2017 r. w NIST opracowano program szkolenia warsztatowego „Lider Samooceny CAF w jednostce samorządu terytorialnego”, którego celem jest upowszechnienie metody i przygotowanie do roli lidera projektu CAF.
Dotychczas przeprowadzono szkolenia CAF w 11 województwach: 28.02 kujawsko-pomorskie (Ostromecko), 10.03 łódzkie (Łódź), 31.03 lubelskie (Łuków), 11.04 warmińsko-mazurskie (Ostróda), 12.04 podlaskie (Łomża), 26.04 lubuskie (Żagań), 27.04 wielkopolskie (Turek), 26.05. małopolskie (Kraków), 30.05 podkarpackie (Rzeszów), 21.06 świętokrzyskie (Kielce), 28.06 mazowieckie (Warszawa). Do końca roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń w kolejnych 5 województwach.

NIST przygotował również zakładkę poświęconą CAF, w której zamieścił zaktualizowane dokumenty, w tym uproszczenie procedury Procedura Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Instytut zapewnia wsparcie metodyczne dla obecnych i przyszłych użytkowników CAF (strona www NIST/zakładka CAF: m.in. podręczniki metody, wzory dokumentacji, dobre praktyki, literatura).
Ważnym aspektem działań Instytutu jest współpraca z Departamentem Służby Cywilnej KPRM, który pełni rolę Krajowego Korespondenta CAF oraz współpraca europejska w ramach Grupy Roboczej CAF.
W marcu br. odbyło się międzynarodowe webinarium na temat procedury poświadczenia efektywnego użytkowania Wspólnej Metody Oceny (PEF) pt. "Evaluation for improvement".
W webinarium zorganizowanym przez Włochy i Centrum Zasobów CAF EIPA w formie wideokonferencji, udział wzięli krajowi eksperci CAF, przedstawiciele Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Służby Cywilnej KPRM i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, zgromadzeni w siedzibie NIST oraz KPRM w Warszawie.Ekspert NIST, dr Jarosław Matla, wraz z polską delegacją, reprezentującą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jako Krajowego Korespondenta CAF wziął udział w spotkaniu Grupy Roboczej CAF w Brukseli w marcu br.
Reprezentacja Instytutu uczestniczyła także w 9. Konferencji Jakości na Malcie, której motyw przewodni brzmiał: „Łączenie sił i pokonywanie ograniczeń dla lepszych dokonań i przejrzystej, integrującej administracji publicznej”. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów prowadzi do 31 lipca br. nabór dobrych praktyk, które prezentowane będą na pierwszej Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej, która odbędzie się 25 października 2017r. w Warszawie. Szczegóły dotyczące konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej https://www.nist.gov.pl/wydarzenia/polska-konferencja-jakosci---ruszyl-nabor-dobrych-praktyk-,624.html.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NIST w zakładce poświęconej Wspólnej Metodzie Oceny https://www.nist.gov.pl/aktualnosci-caf,1.html.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa