Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki

samorządu terytorialnego jako element

realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

RELACJA Z KONFERENCJI - UNIEJÓW, 18 WRZEŚNIA 2017 R.

18 września 2017 r. w Uniejowie miała miejsce zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego konferencja pt. „Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele środowiska naukowego i lekarskiego oraz lokalni przedsiębiorcy.

Otwarcia wydarzenia i przywitania wszystkich gości dokonali kolejno: Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA dr Aurelia Ostrowska, przedstawiciel Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorza Schreibera – Pan Dawid Mazurkiewicz, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, Zastępca Burmistrza Miasta Uniejowa Piotr Majer, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek.

W trakcie pierwszej sesji tematycznej konferencji, Dyrektor NIST oraz dr Artur Gajdos przedstawili raport z pilotażowego badania nt. działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. łódzkim. Następna część spotkania poświęcona została problematyce profilaktyki onkologicznej, w ramach której wystąpienia prezentowali przedstawiciele środowiska lekarskiego: światowej klasy ekspert w dziedzinie genetyki klinicznej i patomorfologii prof. dr hab.n. med. Jan Lubiński, specjalista onkologii i immunologii klinicznej dr n. med. Paweł Różanowski oraz specjalista chirurgii onkologicznej dr n. med. Sebastian Niedźwiedzki. W ramach konferencji omawiano również przykłady dobrych praktyk z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wystąpienia prezentowali: przedstawiciele Gminy Miasta Uniejów, Pan Paweł Czarnecki reprezentujący Uzdrowisko Uniejów Park, Burmistrz Miasta Supraśla dr Radosław Dobrowolski, Pani Zofia Spaleniak z Wieluńskiego Domu Kultury oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu Pani Jadwiga Wojtowicz-Banaszewska. Ostatnia przewidziana w programie konferencji sesja tematyczna przeznaczona została na wypowiedzi przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie celów i działań przez nie realizowanych na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Swoje wystąpienia prezentowali Prezes Stowarzyszenia Łódzkiego Klubu Amazonka Pani Ewa Maciejewska oraz założyciel i przewodniczący rady Fundacji „Pełną Piersią” dr n. med. Piotr Pluta.

Pomiędzy sesjami zaplanowano również czas na dyskusje, w trakcie których uczestnicy spotkania wykazywali duże zainteresowanie omawiana problematyką. Głos w dyskusji zabierali m.in. prof. UWM dr hab. Jadwiga Snarska, płk. Witold Wojciechowicz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, starosta kutnowski Krzysztof Debich, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgierzu Pani Alina Łęcka-Andrzejewska.

Na zakończenie konferencji, głos podsumowujący całe spotkanie zabrał jako pierwszy przedstawiciel Departamentu Zdrowia MSWiA dr Andrzej Szyrwiński, który w imieniu swoim a także Sekretarza Stanu MSWiA Sebastiana Chwałka, podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, podkreślił doniosłość i złożoność przedstawionej problematyki, a także życzył dalszych sukcesów w realizowaniu działań w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Spotkanie zamknęła Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek, serdecznie dziękując każdemu z obecnych za udział w konferencji i wyrażając nadzieję, że każdy wyniesie z tego spotkania cenne wnioski i doświadczenia. Podkreśliła również wyraźne istnienie potrzeby organizowania w przyszłości kolejnych spotkań w podobnej formule w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, a także potrzebę podnoszenia standardów oferowanych badań specjalistycznych i zapewnienia ku temu odpowiednich środków przez jednostki samorządu terytorialnego. Pani Dyrektor zapewniła też, że Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego będzie zachęcał władze samorządów lokalnych do większego angażowania się w działania z zakresu prowadzonej profilaktyki zdrowotnej.

Patronat honorowy nad organizacją konferencji objęli: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Wojewoda Łódzki, Uzdrowisko Termalne Uniejów. Patronat medialny objęli: TVP 3 Łódź, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Radio Łódź.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa