MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

22 sierpnia - Minister Inwestycji i Rozwoju zdecydował o dofinansowaniu wkładu krajowego do inwestycji polegającej na przebudowie komunikacji miejskiej w Ełku.

Przekazanie z budżetu państwa kwoty ponad 600 tys. zł samorządowi województwa na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa linii komunikacji miejskiej 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II” stanowi wypełnienie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W 2017 r. pierwszy etap inwestycji został dofinansowany z budżetu państwa kwotą ponad 900 tys. zł. Realizacja drugiego etapu inwestycji obejmować będzie ulicę Wojska Polskiego na odcinku między ulicami Kościuszki i Mickiewicza. Inwestycja zakłada budowę dwóch nowych skrzyżowań, położenie nowej nawierzchni dopasowanej do planowanego obciążenia ruchu, budowę nowego przystanku autobusowego wraz z przebudową dwóch istniejących zatok autobusowych. Planowane jest także wykonanie nowych chodników wraz ze ścieżką rowerową oraz realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w postaci nowej linii oświetlenia z oprawami typu LED, barierek w pasie zieleni oraz dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych. Dotychczas, Minister Inwestycji i Rozwoju wydał zgodę na dofinansowanie projektów realizowanych w województwie Warmińsko-Mazurskim środkami budżetu państwa w i łącznej wysokości ponad 14,7 mln zł.

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa