URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

24 sierpnia - zaprezentowany został opracowany wspólnie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach. Publikacja ta jest bowiem jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN. Publikacja zawiera też wiele informacji, które będą przydatne również uczniom, rodzicom czy nauczycielom. Podręcznik można pobrać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa