Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Z OSTATNIEJ CHWILI

18 kwietnia mija termin implementacji Dyrektywy Parlamentu i Rady 24/2014/UE w sprawie zamówień publicznych. Mając na względzie postęp prac legislacyjnych, z całą pewnością należy uznać, że termin ten nie zostanie zachowany. Pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy (druk 366) odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 31 marca 2016 r. Zdecydowano na nim o skierowaniu projektu do Komisji Gospodarki i Rozwoju, która w terminie do 26 kwietnia 2016 r. zobligowana została do  przedstawienia sprawozdania z prac nad projektem. Jeżeli termin zostanie dochowany, projekt trafi na posiedzenie Sejmu, które odbywać się będzie w dniach 27-29 kwietnia. Następnie projekt musi przejść pozostałe etapy ścieżki legislacyjnej (Senat, podpis prezydenta) i po 14 dniach vacatio legis wejdzie w życie.

Brak terminowej implementacji nie wstrzymuje terminu, od jakiego Dyrektywa znajduje bezpośrednie zastosowanie w państwie członkowskim. Największą trudnością, z którą zmierzą się instytucje zamawiające, będzie jednoczesne obowiązywanie ustawy Prawo zamówień publicznych i Dyrektywy, która w przypadku przepisów prawnych o bezwzględnym charakterze będzie miała bezpośrednie zastosowanie. Tak więc w przypadku dokonania czynności niezgodnej z przepisami Dyrektywy, to Zamawiający poniesie wszelkie konsekwencje niezastosowania właściwych przepisów.
Powyższe budzi wiele obaw po stronie zamawiających. Administracja rządowa wstrzymuje udzielanie zamówień do czasu uchwalenia nowej ustawy. W podanym terminie powinien ukazać się komunikat Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie braku terminowej implementacji i zalecenia dla Zamawiających, jak w tej sytuacji postępować. Z ostrożności zasadnym wydaje się niewszczynanie postępowań o wartościach powyżej których obowiązuje Dyrektywa (odpowiednio 135.000/209.000 i 5.225.000 euro), do czasu uchwalenia nowych przepisów.

Iwona Holka

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa