TYTUŁY EGZEKUCYJNE

Od 29 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1739)

Czytaj więcej: TYTUŁY EGZEKUCYJNE

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Od 18 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601)

Czytaj więcej: ODPADY NIEBEZPIECZNE

OPŁATY ZA LOKALE WOJSKOWE

Od 13 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1568)

Czytaj więcej: OPŁATY ZA LOKALE WOJSKOWE

WYRÓWNANIE SUBWENCJI DLA GMIN

Od 13 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 września 2016 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2015 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1562)

Czytaj więcej: WYRÓWNANIE SUBWENCJI DLA GMIN

E-USŁUGI W ADMINISTRACJI

Od 7 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1633)

Czytaj więcej: E-USŁUGI W ADMINISTRACJI

LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Od 8 września 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1205)

Pobierz treść rozporządzenia w PDF

Czytaj więcej: LICYTACJA RUCHOMOŚCI

OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Od 29 sierpnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1354)

Pobierz treść rozporządzenia w PDF

Czytaj więcej: OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa