BUDŻET PAŃSTWA

Od 17 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa Budżetowa na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r., poz. 108).

Czytaj więcej: BUDŻET PAŃSTWA

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

Czytaj więcej: POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

JAKOŚĆ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007)

Czytaj więcej: JAKOŚĆ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

TRANSPORT KOLEJOWY

Od 30 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1923).

Czytaj więcej: TRANSPORT KOLEJOWY

DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1954)

Czytaj więcej: DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY JST - 9 GRUDNIA

Od 9 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985) Główną zmianą w przepisach jest uwzględnienie finansowania dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Czytaj więcej: DOCHODY JST - 9 GRUDNIA

POZASĄDOWE SPORY KONSUMENCKIE

Od 24 listopada 2016 r. obowiązuje Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

Czytaj więcej: POZASĄDOWE SPORY KONSUMENCKIE

USTAWA „ZA ŻYCIEM”

Od 18 listopada 2016 r. obowiązuje Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

  • świadczeń opieki zdrowotnej;
  • instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Czytaj więcej: USTAWA „ZA ŻYCIEM”

URZĘDY I IZBY SKARBOWE

Od 5 listopada 2016 r. obowiązuje Ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1810)

Czytaj więcej: URZĘDY I IZBY SKARBOWE

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Od 19 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1609)

Czytaj więcej: DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Od 9 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996)  

Czytaj więcej: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

SŁUŻBA KRWI

Od 11 września 2016 r. obowiązuje ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 823)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: SŁUŻBA KRWI

ZAKAZ PROPAGOWANIA KOMUNIZMU

Od 2 września 2016 r. obowiązuje ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: ZAKAZ PROPAGOWANIA KOMUNIZMU

PODATEK DETALICZNY

Od 1 września 2016 r.  obowiązuje ustawa z 6 lipca 2016 r.o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1155)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: PODATEK DETALICZNY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Od 31 sierpnia 2016 r. obowiązuje ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OPIEKA ZDROWOTNA

Od 30 sierpnia 2016 r. obowiązuje ustawa z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: OPIEKA ZDROWOTNA

DZIAŁ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Od 17 sierpnia 2016 r. obowiązuje ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250)

Pobierz treść ustawy w PDF

Czytaj więcej: DZIAŁ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa