OPIEKA ZDROWOTNA

Od 30 sierpnia 2016 r. obowiązuje ustawa z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1355)

Pobierz treść ustawy w PDF

Celem ustawy jest zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wskazali twórcy nowelizacji, jej celem jest uniknięcie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych przez tworzenie zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa