Zarządzanie budżetami największym wyzwaniem dla nowo wybranych samorządów

Umiejętne zarządzanie budżetami, profesjonalne przygotowanie projektów, efektywne rozdzielenie i wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na inwestycje - to największe wyzwania dla samorządów w nowej kadencji. O tym, co czeka niedawno wybranych przedstawicieli społeczności lokalnych dyskutowano podczas tegorocznej edycji konferencji „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014” zorganizowanej w dniach 2-3 grudnia w Warszawie przez Związek Banków Polskich i Europejskiego Doradcę Samorządowego.

Czytaj więcej: Zarządzanie budżetami największym wyzwaniem dla nowo wybranych samorządów

Drogi lokalne na Mazowszu w 2015 r.

LISTY RANKINGOWE OGŁOSZONE

60 wniosków zarekomendował wojewoda mazowiecki do dofinansowania rządowego na 2015 rok w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Do 20 grudnia minister administracji i cyfryzacji zatwierdzi ostateczne listy zakwalifikowanych wniosków. Kwota dofinansowania rządowego dla województwa mazowieckiego wynosi 96,4 mln zł.

Wśród zarekomendowanych przez wojewodę wniosków do realizacji 36 dotyczy dróg gminnych, a 24 powiatowych o łącznej długości 185 km. Ich przebudowa kosztować będzie ponad 200 mln złotych.

W tegorocznej edycji programu na liście rankingowej wniosków znalazły się łącznie 163 projekty złożone przez samorządy. Pełne listy są dostępne na stronie www.mazowieckie.pl pod banerem „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. Komisja przy wojewodzie oceniała projekty według następujących kryteriów:

Czytaj więcej: Drogi lokalne na Mazowszu w 2015 r.

Relacja z II Obywatelskiego Kongresu Samorządowego

FORUM OD-NOWA

21 października w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyła się druga edycja Obywatelskiego Kongresu Samorządowego przebiegającego pod hasłem „Jak poprawić funkcjonowanie samorządów”, który prowadziła Agata Dąmbska (Forum Od-nowa) i Waldemar Dubaniowski (PricewaterhouseCoopers).

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor Uczelni Łazarskiego, Jerzy Stępień. Zasugerował konieczność dokonania oceny wprowadzenia samorządu terytorialnego w 1990 roku, przyjmując jako punkt odniesienia Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. Zaraz po nim wystąpił współorganizator Kongresu, Paweł Piwowar ze stowarzyszenia Wolni Wyborcy. Stwierdził, że reforma samorządowa przybliżyła politykę mieszkańcom i nauczyła obywatelskości.

Pierwszym Gościem był Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem, o sukcesie polskiej reformy najlepiej świadczy fakt, że obecnie projektowane na Ukrainie zmiany w samorządach opierają się na polskich doświadczeniach. Samorząd terytorialny to najbardziej udane dziecko polskiej transformacji; działa lepiej i transparentniej niż administracja rządowa. Jest w lepszej sytuacji niż w latach 90. XX wieku: fundusze europejskie spowodowały, że zmartwieniem samorządowców jest jedynie, jak wydać pieniądze. To wyraz zaufania władzy centralnej, która zdecydowała, że większą część przekaże samorządom. Ale widać słabości w funkcjonowaniu samorządów województw czy małych gmin wiejskich, dysponujących niewielkimi budżetami. Istnieje też nikła chęć JST do współpracy w realizacji zadań. NIK z satysfakcją odnotowuje dobre praktyki. Kontrolerom nie zależy, by wskazywać tylko niedogodności, gdyż w NIK ma się tworzyć synteza myśli publicznej.

Czytaj więcej: Relacja z II Obywatelskiego Kongresu Samorządowego

XV Kongres Gmin Wiejskich

16-17 WRZEŚNIA 2014 R.

„Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski” pod takim hasłem przebiegał XV Kongres Gmin Wiejskich w dniach 16-17 września 2014r w gminie Biała Rawska. Wzięło w nim udział blisko 900 wójtów, burmistrzów, skarbników gmin, gości, przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych i mediów. Rangę zaproponowanej debaty o roli obszarów wiejskich w rozwoju Polski wzmacnia obecność na Kongresie Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrów z Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli Parlamentu, Rządu, instytucji działających w obszarach wiejskich.
Dyskusja o terenach wiejskich ma zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność wypracowania dla nich nowej strategii rozwoju i takich rozwiązań dla gmin, które będą prowadzić do podniesienia potencjału rozwojowego mieszkańców oraz ich poziomu życia. Zapoczątkowana na Kongresie debata ustrojowa jest ważnym elementem ogólnopolskiej dyskusji i jednym z priorytetów polityki kraju.

Czytaj więcej: XV Kongres Gmin Wiejskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa