Zakaz handlu w niedziele

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

21 marca 2017 r. Rada Ministrów zarekomendowała prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).

Propozycja obywatelska zakłada, że zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Handel mógłby odbywać się wyłącznie w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Natomiast w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę handel mógłby odbywać się do godz. 14. Projekt przewiduje też odpowiedzialność karną za złamanie zakazu handlu – chodzi tu o grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

SPIS TREŚCI

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa