Większa ochrona zwierząt

AKTUALNOŚCI SAS 3/2017

11 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny, w którym przewidziano zaostrzenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi.

Według założeń projektodawców górna granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększy się z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do 5 lat. Ponadto, w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd zawsze będzie orzekał nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości
od 1 do 100 tys. zł, które to środki będą przekazywane organizacjom pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt. Nowe przepisy mają także ograniczyć orzekanie kar w zawieszeniu.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa