Ubezpieczenia społeczne

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

11 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Rząd chce uporządkować system ubezpieczeń społecznych. Chodzi m.in. o wprowadzenie jednolitych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt ustawy przewiduje zmiany dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, prawa do świadczeń, usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek oraz usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek. Nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na spójność i jakość systemu ubezpieczeń.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa