Czy pracownik urzędu gminy może świadczyć usługi jako przewodnik górski na rzecz swego pracodawcy?

PRAWO PRACY - SAS 3/2021

PYTANIE

Czy pracownik samorządowy pracujący w wydziale ochrony środowiska może świadczyć usługi dla swojego pracodawcy, tj. tego samego urzędu gminy, w zakresie przewodnictwa górskiego? Urzędnik ten w ramach pracy na swoim stanowisku nie realizuje wycieczek turystycznych oraz innych działań związanych z turystyką. Sprawa dotyczy organizacji odpłatnych wycieczek dla pracowników tego samego urzędu lub też organizację i prowadzenie wycieczek dla mieszkańców w ramach podpisanej w powyższym zakresie umowy z gminą, poza godzinami pracy tego urzędnika.

ODPOWIEDŹ

Pracownik urzędu gminy może świadczyć usługi na rzecz swego pracodawcy w zakresie przewodnictwa górskiego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.) pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
Świadczenie przez pracownika samorządowego usług w zakresie przewodnictwa górskiego nie wypełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek. Nie pozostaje bowiem w sprzeczności z obowiązkami tego pracownika, które wynikają z umowy o pracę i nie może wywoływać podejrzeń o stronniczość lub interesowność w wykonywaniu obowiązków urzędnika w ramach stosunku pracy. W końcu, świadczenie tego typu usług, nie pozostaje w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi z u.p.s.

Aneta Podgajna

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1282)

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa