Rejestr PESEL

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2022

1 marca 2022 r. do konsultacji i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi.

Projekt rozporządzenia określi tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi, o których mowa w art. 10 ust. 2, czyli rejestrami gromadzącymi dane dotyczące dowodów osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu cywilnego, uwzględniając przy tym potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa