Czy Warmia i Mazury to dobre miejsce dla inwestycji?

RELACJA z 9. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Oczywiście! Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to z kolei świetna okazja do rozmowy o tym, jak takie przekonanie czynić popularnym.

W Mrągowie spotkali się m.in. samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy. O tym, że pozytywny wizerunek to cenny kapitał Warmii i Mazur i zawsze warto wymienić doświadczenia nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego na spotkanie przygotowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Mrągowo przybyli liczni goście. Chcieli dowiedzieć się, jak jeszcze lepiej budować i promować potencjał swojego regionu. — To wydarzenie jest świetną przestrzenią do budowy relacji oraz wymiany doświadczeń i poglądów między specjalistami zajmującymi się promocją gmin, miast, powiatów i regionu a przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami — mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Stawiając na czyste, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania, dążymy do zachowania harmonii między rozwojem gospodarczym a troską o środowisko naturalne. Mamy trzy inteligentne specjalizacje, jednakże wciąż szukamy nowych kierunków rozwoju. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest bardzo dobrym narzędziem do tych poszukiwań. Tak jak Festiwal jest świetną okazją do namysłu nad potencjałem regionu, tak Mrągowo jest dobrym miejscem dla Festiwalu, bo... — Mrągowo to Miasto Festiwali. Mamy bardzo dobre zaplecze do organizacji tego typu wydarzeń — zapewniał burmistrz Stanisław Bułajewski.

W czasie mrągowskiego spotkania dużo mówiło się o edukacji. Dr Tomasz Wierzejski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego poprowadził panel dyskusyjny dotyczący wykształconych kadr, stawiając przewrotne pytanie o to, czy przynoszą one gminom zysk czy stratę. To nie był zresztą jedyny element w programie poświęcony kapitałowi ludzkiemu, bo o takich zagadnieniach mówiły także m.in. Barbara Bąkowska i Agnieszka Pietrowicz. Stanisław Bułajewski moderował z kolei panel dotyczący edukacji dostosowanej do wymagań rynku pracy.
Podsumowaniem pierwszego dnia Festiwalu było wręczenie podczas Gali Festiwalu nagród w konkursie PRO Warmia i Mazury 2019 za najlepsze projekty promocyjne. Jury szukało przedsięwzięć, które podnoszą standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk. W kategorii promocja ogólna główną nagrodę otrzymała Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap za projekt „Gołdap — Mazurski Zdrój. Regeneracja przyrodą”, a wyróżnienie trafiło do miasta Olsztyn za projekt „Olsztyn Green Festival — VI edycja”. Gminie Kurzętnik za projekt „Osiedle Dębno — zamieszkaj z nami w Kurzętniku” przyznano główną nagrodę w kategorii promocja gospodarcza.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa