Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania

Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Powiat Wałecki w 2018 r. rozpoczął intensywne działania na rzecz profilaktyki oraz diagnostyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom. Na zaproszenie Starosty Wałeckiego 21 września 2018 r. przybyła do Wałcza delegacja na czele z panią prof. dr hab. med. Ewą Marcinowską-Suchowierską. Nasz gość zawodowo związany jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP oraz należy do Grupy Ekspertów ds. Osteoporozy. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi w wieku senioralnym.

Zapoczątkowanie naszej współpracy było poprzedzone wykładem Pani Profesor w ramach koła naukowego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią dla lekarzy oraz dla studentów Uniwersytetu III Wieku i wałeckich emerytów, który był okazją uświadomienia seniorom, że profilaktyka osteoporozy w ich wieku jest ważnym elementem dbania o zdrowie.
Od dwóch lat Powiat Wałecki podejmuje kroki zmierzające do uruchomienia poradni osteoporozy, gdyż potrzeby w tym zakresie są ogromne. Na terenie województwa zachodniopomorskiego nie funkcjonuje ani jedna poradnia osteoporozy, a chorzy albo się nie leczą, albo wyjeżdżają do poradni daleko poza granice województwa.

Podjęliśmy kroki zmierzające do uruchomienia programu profilaktyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom, w ramach którego planowane jest utworzenie Poradni Osteoporozy w Powiecie Wałeckim.

Deklaracja przystąpienia do “Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie” została podpisana 19 września 2019 r. m.in. w czasie konferencji “Seniorze – żyj zdrowo i kolorowo”, zorganizowanej przez Powiat Wałecki wspólnie z Wałeckim Uniwersytetem III Wieku oraz PWSZ w Wałczu. Dokument został podpisany przez Starostę Wałeckiego, Burmistrzów i Wójta Gminy Wałcz, a także prof. Ewę Marcinowską-Suchowierską, Gabora Sztaniszlava – dyrektora Generalnego Amgen Polska, Szymona Chrostowskiego z Fundacji “Wygrajmy Zdrowie”, Jadwigę Grzonkowską – Prezesa WUTW, Rektora PWSZ w Wałczu – dr Dariusza Skalskiego oraz Mariana Leszczyńskiego z Serwisu Administracyjno-Samorządowego.
Działania te podjęliśmy, gdyż dostrzegamy ten ogromny problem, o którym mówią nie tylko mieszkańcy i przedstawiciele środowisk seniorów. Chcemy dać naszym mieszkańcom możliwość wczesnego wykrywania choroby i leczenia jej u specjalistów. Taki głos wybrzmiał także podczas ostatniego Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego, na którym gościliśmy dyrektora Zachodniopomorskiego NFZ.

Dzięki zaangażowaniu się tylu podmiotów jest szansa, że przy wałeckim szpitalu powstanie poradnia osteoporozy.

Bogdan Wankiewicz
Starosta Powiatu Wałeckiego

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa