Forum Bankowo - Samorządowe 2019

12 grudnia 2019 r. – WARSZAWA

Podczas tegorocznego Forum, które odbędzie się w Hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie, poruszone zostaną tematy stanu finansów JST w kontekście dostępu do finansowania wobec ostatnich i przyszłych zmian legislacyjnych, społecznych i gospodarczych. Zaprezentowany zostanie najnowszy raport INC Rating i Związku Banków Polskich nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość.

Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także: rozwój usług dla JST w modelu „Smart Cities - better life”, oraz uwarunkowania i realność szans na boom inwestycyjny w 2020 roku., z uwzględnieniem ostatnich zmian w regulacjach zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Forum Bankowo Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja środowiska samorządowego i bankowego, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Do udziału w Forum zaproszono liderów samorządowych (marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz skarbnicy i dyrektorzy ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Forum-Bankowo-Samorzadowe-2019

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa