„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Publikacja napisana przez ekspertów Związku Powiatów Polskich podzielona została na osiem rozdziałów, a także na podrozdziały dotyczące najważniejszych aspektów funkcjonowania przewodniczącego rady.
Publikację otwiera rozdział o organizacji pracy rady. Zawarte w nim informacje dotyczą zwoływania zwykłej sesji, sposobów zawiadomienia, porządku obrad wraz z projektami uchwał, zwoływania sesji szczególnych, a także zadań przewodniczącego związanych z organizowaniem pracy rady. Niezwykle szczegółowo została też opisana kwestia samego przeprowadzenia rady. Poszczególne podrozdziały przybliżają zagadnienia czasu i planu sesji, instrukcji i zasad jej przeprowadzenia, odpowiednich dokumentów i aktów prawnych. Analizie zostało również poddane zdanie przewodniczącego oraz sytuacje kryzysowe, jakie mogą się pojawić. Zagadnieniem niezwykle istotnym dla każdego radnego jest sposób na sprawne obrady. Autor czwartego rozdziału publikacji odpowiada na pytania o to co robić, a jakich zachowań unikać, czym w rzeczywistości jest udane zebranie, a także jakie warunki muszą zostać spełnione, by zebranie było skuteczne i efektywne. Publikacja ZPP porusza również kwestię procedur uchwalania budżetu a także jawności działania rady powiatu w praktyce. Czytelnicy zostają zaznajomieni z kwestią dostępności do informacji publicznej czy ustawie o samorządzie powiatowym. Artykuł dotyka także kwestii ograniczenia zasady jawności, jawności głosowań oraz oświadczeń majątkowych. Z powyższej publikacji przewodniczący rady dowiedzą się również jakie zależności funkcjonują między przewodniczącym rady a prawem pracy. Publikację zamyka niezwykle istotny rozdział dotyczący komunikacji przewodniczącego z mediami, czyli szeroko rozumianego reprezentowania rady na zewnątrz. Czytelnicy dowiedzą się czym jest wizerunek publiczny, jakich narzędzi powinno używać się do jego budowania, przybliżone zostaną też kluczowe zasady kontaktu z mediami.
Publikacja „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” nie rości sobie prawa do poruszenia wszystkich możliwych zagadnień, jednak zawarte w niej wątki niewątpliwie będą pomocą i inspiracją w pełnieniu odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji przewodniczącego rady powiatu.
Publikacja udostępniana jest jedynie Członkom ZPP. Zainteresowani mogą zwracać się o jej udostępnienie pisząc na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa