Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

Związek Powiatów Polskich publikuje listę zdobywców tytułu
Super Powiat i Super Gmina za rok 2019.

Lista laureatów w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

Powiat Drawski w kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w kategorii: powiaty do 120 tys. mieszkańców
Powiat Poznański w kategorii: powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
Miasto Legnica w kategorii: miasta na prawach powiatu
Miasto Bolesławiec w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Miasto Płońsk w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Miasto Stronie Śląskie w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Gmina Kobylnica w kategorii: gminy wiejskie

Tytuł Super Powiat i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów".

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa