Gminy powiatu siedleckiego rozpoczynają walkę z osteoporozą

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Poprawa świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa na temat osteoporozy i jej skutków oraz poprawy dostępu do wczesnej diagnostyki była jednym z tematów Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego (KWPS), który odbył się "on-line" w dniu 4 listopada 2020 roku. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Wiśniew, Przewodniczący KWPS – Pan Krzysztof Kryszczuk, a udział w nim wzięli wójtowie gmin powiatu siedleckiego oraz goście, w osobach: Prezesa Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie – Pana Szymona Chrostowskiego i redaktora naczelnego Serwisu Administracyjno-Samorządowego – Pana Dariusza Skibniewskiego.

 

konwentSiedlce

 

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia – osteoporoza to układowa choroba szkieletu, charakteryzująca się niską masą kości i obniżeniem jej wytrzymałości, co prowadzi do wzmożonej łamliwości. To groźna, podstępna choroba, która nie daje właściwie żadnych objawów klinicznych. W wielu przypadkach diagnozuje się ją dopiero wtedy, gdy u pacjenta dochodzi już do pierwszych złamań osteoporotycznych tzw. “niskoenergetycznych”. Dlatego tak ważne są profilaktyka oraz badania kontrolne. Osteoporoza jest chorobą, której częstość występowania wzrasta z wiekiem. Najbardziej narażone na nią są osoby po 70. roku życia oraz kobiety po okresie menopauzy. Według statystyki – po 70. roku życia u ok. 1 na 3 kobiety i u 1 na 5 mężczyzn wystąpi złamanie osteoporotyczne. Według raportu NFZ z listopada 2019 r. szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety.

Podczas spotkania Pan Szymon Chrostowski przedstawił problematykę osteoporozy i możliwości przeciwdziałania jej fatalnym konsekwencjom oraz przypomniał, że: „Osteoporoza to poważny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny współczesnego świata. Mówi się o niej cicha epidemia XXI wieku, której skutki zobaczymy już teraz, bo społeczeństwo nieuchronnie się starzeje.”
Podczas konwentu podjęto decyzję o przystąpieniu do Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie. List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez 12 wójtów powiatu siedleckiego: Pana Krzysztofa Kryszczuka – Wójta Gminy Wiśniew, Pana Sławomira Wasilczuka – Wójta Gminy Korczew, Pana Grzegorza Górala – Wójta Gminy Kotuń, Panią Iwonę Księżopolską – Wójta Gminy Mokobody, Pana Jana Pawła Ługowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, Pana Leszka Trębickiego – Wójta Gminy Paprotnia, Pana Andrzeja Lucjana Skolimowskiego – Wójta Gminy Przesmyki, Pana Henryka Brodowskiego – Wójta Gminy Siedlce, Pana Jerzego Długosza – Wójta Gminy Skórzec, Pana Krzysztofa Bujalskiego – Wójta Gminy Suchożebry, Pana Wojciecha Klepackiego – Wójta Gminy Wodynie, Pana Tomasza Hapunowicza – Wójta Gminy Zbuczyn. Sygnatariuszami tej deklaracji zostali również: Pan Szymon Chrostowski oraz Pan Dariusz Skibniewski.
Celem Gminnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie jest promocja i edukacja zdrowotna oraz wsparcie wczesnej diagnostyki osteoporozy u osób starszych. Wśród realizowanych aktywności Koalicji, będą:

  • akcje edukacyjno-informacyjne kierowane do społeczności lokalnej, mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa na temat osteoporozy i jej skutków oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, w szczególności dotyczących zmiany stylu życia i prawidłowego odżywiania;
  • działania mające na celu poprawienie dostępu do wczesnej diagnostyki osteoporozy, który pozwoli na zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych wśród lokalnych społeczności poprzez wczesne wykrywanie zmian oraz wdrożenie skutecznego leczenia.

 

List Intencyjny Winiew

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa