Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa

i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

20 stycznia 2021 r. gościem kanału Forum Miasteczek Polskich był Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa. Opowiadał o zrealizowanych i zaplanowanych w Grajewie inwestycjach mieszkaniowych, a także w infrastrukturę techniczną, rekreacyjną oraz z zakresu małej retencji i gospodarki niskoemisyjnej.

Ciekawym wątkiem okazały się szczegóły i kulisy grajewskiego programu rewitalizacji, wzorowanego na włoskim Turynie. Nie zabrakło wskazówek na temat zarządzania finansami oświaty, która – jak wiadomo – pochłania sporo środków własnych każdego samorządu.

Burmistrz Latarowski dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, a także partnerami reprezentującymi naukę, rząd oraz inne szczeble samorządu. Mówił o tym jak zarażać pasją zespół współpracowników. Podkreślał rolę doskonalenia i rozwoju w każdym aspekcie zarządzania miasta. Wspomniał, że wiele motywacji oraz twórczych pomysłów dają mu rozmowy z … dziećmi, małymi grajewianami. Zobacz więcej

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa