Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Wywiad zaczyna się od opisu walorów turystycznych tej urokliwej miejscowości w Małopolsce. Z rozmowy możemy dowiedzieć się także o planach lipnickiego samorządu, dotyczących odzyskania praw miejskich. Warto wspomnieć, że przez około 600 lat do 1934 roku Lipnica Murowana była miastem.

Gmina nie żyje tylko dziedzictwem przyrodniczym i historycznym. Obecnie przeżywa boom inwestycyjny – m.in. chodzi o kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, funkcjonalne i estetyczne uporządkowanie przestrzeni w centrach sołectw, rozbudowę ciągów pieszych i oświetlenia ulicznego oraz in.

 

Interesującym wątkiem rozmowy były doświadczenia wójta Gromali w tworzeniu kultury współpracy i szczerości w samorządzie oraz roztropnym planowaniu rozwoju, w tym inwestycji. Spokój, cierpliwość i pokora to zdaniem pana wójta sprawdzony sposób na radzenie sobie z trudnościami.

„Bądź mądry mądrością innych ludzi” – to z kolei główna dewiza gościa Forum Miasteczek Polskich.

Rozmowa odbyła się 21 stycznia 2021 r.

Zapraszam do wysłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=1qu48MFyDGk

Patronaty: 

Serwis Administracyjno-Samorządowy, https://www.doradcasamorzadu.pl/
ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o., http://www.doradcy-samorzadu.pl/

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa