Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM)

zamiast towarzystw budownictwa społecznego (TBS)

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 2 / 2021

Dnia 19 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), zwana dalej „nowelizacją”, która wprowadza szereg zmian z punktu widzenia tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego. Jedne z istotniejszych wprowadzono do ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”. Najbardziej znacząca i zauważalna zmiana dotyczy braku możliwości powoływania obecnie towarzystw budownictwa społecznego (TBS). Ustawodawca zastąpił je społeczną inicjatywą mieszkaniową (SIM).

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2021 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa