Burmistrzowie i Wójtowie, Członkowie

i Sympatycy Unii Miasteczek Polskich!

10-11 czerwca 2021 r. – Sadki

W imieniu Prezesa Unii Miasteczek Polskich, Biura Unii Miasteczek Polskich, Wójta Gminy Sadki ,Dyrektora Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego Gminy Sadki, Forum Miasteczek Polskich oraz przy patronacie medialnym Serwisu Administracyjno-Samorządowego SAS zapraszamy na Walne Zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich.

10-11 czerwca 2021 roku, odbędzie się Walne Zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich w Sali Konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego Gminy Sadki

ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, województwo kujawsko-pomorskie, powiat nakielski.

Rejestracja uczestników z noclegiem: do piątku 4 czerwca 2021 roku, do godz 15:00.

Planowane są:

10:30 - 12:00 Konferencja

„Lisy, wilki, dziki i inne zwierzęta w sąsiedztwie ludzi we wsiach i miasteczkach – jak rozwiązać problem zagrożeń sanitarnych, strat w uprawach i szkód łowieckich”
Prelegenci:

  • Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
  • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Starosta Nakielski, Tadeusz Sobol,
  • Nadleśniczy Grzegorz Gust, Nadleśnictwo Szubin,
  • Edward Rzepiński, Łowczy Koła Łowieckiego Borek nr 4 w Samostrzelu .

12:00 - 13:00 Seminarium:

"Możliwości optymalizacji gminnych systemów gospodarowania odpadami
komunalnymi".
Prelegent:
Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP), autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU.

Zakres wystąpienia:

Jak najefektywniej zorganizować gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi przy jednocześnie możliwie jak najniższych kosztach obciążających mieszkańców.

13:00-17:00 Posiedzenia Zarządu UMP, Komisji Rewizyjnej oraz Walne Zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa