Wynagrodzenia wójtów, burmistrzów,

prezydentów miast i starostów na nowych zasadach

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 6 / 2021

Z dniem 1 listopada 2021 r. zmienione zostały zasady obliczania wynagrodzeń dużej grupie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jedną z istotniejszych zmian jest podwyższenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia przy jednoczesnym określeniu wartości minimalnej. Wśród podmiotów objętych tą zmianą znaleźli się m.in.: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie i pozostali członkowie zarządów powiatów.

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2022 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa