Inwestycje - remedium na kryzys spowodowany Covid-19

BFF 2021aaa

Pandemia Covid-19 uwypukliła wiele wyzwań, z którymi polskie samorządy mierzą się od lat. Najbardziej uderzyła w służbę zdrowia, gdyż to na niej spoczywała główna odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców poszczególnych regionów. Ale koronawirus wpłynął też na funkcjonowanie placówek edukacyjnych i sytuację bytową ludzi. Jak dalej, w perspektywie krótko- i średnioterminowej będzie kształtować się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego?

WPŁYW COVID-19 NA FINANSE PUBLICZNE NIŻSZEGO SZCZEBLA

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Polskie miasta w czasie pandemii”, aż w 79% samorządów sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. Podobne wnioski płyną z analizy „Wpływ pandemii COVID-19 na samorządy lokalne i regionalne w UE: główne wnioski ze wspólnego badania KR–OECD”. Respondenci raportu wskazują na „efekt nożyc” związany ze wzrostem wydatków i spadkiem dochodów. Autorzy opracowania podają też, że większego wpływu na swoje finanse w perspektywie średnioterminowej spodziewają się duże gminy.

UTRACONE DOCHODY PODATKOWE

Wskazuje się, że źródłem najbardziej dotkniętym pandemią są dochody podatkowe, zarówno PIT, jak i CIT. Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że ubytki z podatku PIT silniej dotykają większe ośrodki, m.in. miasta na prawach powiatu, oszczędzając te mniejsze, w szczególności gminy wiejskie, gdzie wpływy te były większe o 1,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Powyższe dane mogą wynikać z tego, że obostrzenia pandemiczne najbardziej dotknęły te sektory, które są lepiej rozwinięte w większych miastach. Mowa tu m.in. o usługach, ale także zmniejszeniu mobliności poprzez pracę zdalną, czy wyjazd studentów do domów. Analizując wpływy do budżetów samorządów nie można pominąć także zmian prawnych, które również wpłynęły na strukturę przychodów - tj. „Zerowy” PIT dla młodych oraz zredukowanie stawki PIT do poziomu 17%.

BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA KRYZYS POPRZEZ INWESTYCJE

Eksperci widzą chęć zbudowania odporności na kolejne kryzysy w inwestycjach. Realizacja ambitnych planów samorządów wiążę się jednak z zadłużeniem. Według Instytutu Ekonomicznego w 2021 r. swoje zobowiązania planuje zwiększyć ok. 36% polskich miast. OECD wspólnie z Europejskim Komitetem Regionów podają, że blisko 40% samorządów nie zaciągnęło więcej pożyczek, aby poradzić sobie z kryzysem. 24% deklaruje jednak, że planuje to uczynić w perspektywie średnioterminowej. Wynika to z przewidywanego zwiększenia wydatków na usługi społeczne (64%), świadczenia socjalne (59%), wsparcie dla MŚP i osób samozatrudnionych oraz zdrowie publiczne.

WSPARCIE SEKTORA PRYWATNEGO

BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącym graczem w Europie, gdzie obsługuje łącznie 12 krajów. W Polsce BFF oferuje głównie rozwiązania finansowe dla służby zdrowia i administracji publicznej. Jako bank specjalistyczny szybko rozpoznaje potrzeby klientów, tak aby zaproponować najlepsze rozwiązania. Współpraca zawsze odbywa się na zasadzie partnerstwa, co podparte jest referencjami i pozytywnymi opiniami klientów. BFF wsłuchuje się także w głos swoich partnerów. Obecnie prowadzi badanie „Sytuacja Finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego a ich dalszy rozwój”. Ankieta odpowiedzieć ma na pytania o tym, jak zmieniły się finanse samorządów w związku z pandemią Covid-19. Wyniki już jesienią tego roku.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa