Czwarta edycja Forum Praktyków branży

wod-kan EKOGMINA 2021 za nami Relacja

RELACJA

Czwarta edycja Forum Praktyków branży wod-kan EKOGMINA 2021 za nami. Chcemy się z Państwem podzielić kilkoma słowami podsumowania tych dwóch dni. Podczas tegorocznego Forum Ekogmina zgromadziliśmy około 150 uczestników zarówno stacjonarnie, jak i n a platformie streamingowej. Wysłuchaliśmy 17 prelekcji a we wszystkich dyskusjach udział wzięło łącznie 24 prelegentów ze świata nauki i branży wod-kan a także przedstawicieli władz samorządowych.

„Nad programem pracowaliśmy razem z Radą Programową i wierzę, że udało nam się spojrzeć na temat wody w gminach nie tylko pod kątem rozwiązań ściśle technologicznych, ale także pochylić się nad kwestiami znaczenia retencji wody w kontekście zmian klimatu oraz, co szczególnie interesujące dla samorządów, pokazać jak skutecznie finansować zielono-niebieską infrastrukturę i jak prowadzić edukację w tym zakresie” – powiedział Jacek Falkowski, prezes spółki BIOPRO, organizatora Ekogminy.
Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że woda to jeden z najcenniejszych zasobów, jakie mamy. Cenniejszy tym bardziej, że zaczyna nam tej wody brakować. Dla wielu to wciąż zaskakujące – środkowoeuropejski kraj, jakim jest Polska ma bilans wodny zbliżony do pustynnego Egiptu. Z jednej strony słyszymy o apelach gmin, by gromadzić deszczówkę i nie podlewać ogródków wodą z kranu a z drugiej walczymy z powodziami i lokalnymi podtopieniami. To efekty niepokojących zmian klimatu ale też postępującej na ogromną skalę choroby współczesnych miast - „betonozy”.
Gminna woda dla klimatu – hasło przewodnie naszego spotkania – to pokłosie zmian i zjawisk, jakie obserwujemy w naszych miastach i gminach. W trzech sesjach tematycznych na temat wody spojrzeliśmy całościowo. W sesji technologicznej przyjrzeliśmy się bliżej nowoczesnym rozwiązaniom w gospodarce wodno-ściekowej na przykładach konkretnych inwestycji z Mrągowa czy Grodziska Mazowieckiego. Poznaliśmy również praktyczne wskazówki i nowe rozwiązania przy modernizacjach obiektów oczyszczania i pompowania wód. Punkt ciężkości w sesji klimatycznej położyliśmy na temacie retencji wód opadowych i ogromnego znaczenia małej retencji dla gmin. Z racji tego, że spotkaliśmy się w Gdańsku, przejrzeliśmy się również biologicznej kondycji Morza Bałtyckiego: „Bałtyk nie jest najbardziej zanieczyszczonym morzem na świecie. Bałtyk się zmienia po raz piąty w swojej krótkiej historii, tym razem za sprawą człowieka. I musimy się przyzwyczaić do tego nowego Bałtyku” – mówił podczas prelekcji prof. Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
W sesji dotyczącej finansowania i edukacji, nasi eksperci podnieśli tematy nie tylko związane z kompetencjami przyszłości i znaczeniu edukacji, jak na przykład „ambasador zero waste”, ale również duże zaciekawienie wzbudziły źródła skutecznego finansowania inwestycji niebiesko-zielonej infrastruktury, jak je pozyskiwać i wykorzystywać.
Sesje plenarne zamknęła debata z udziałem moderatorów sesji tematycznych: prof. Krzysztofa Czerwionki (Politechnika Gdańska), Agnieszki Spodziei (BOŚ Bank), Marzeny Sobczak (Urząd Marszałkowski w Gdańsku) oraz ekspertów dr Andrzeja Staniszewskiego (BIOPRO), Magdaleny Markiewicz (SAUR Polska) a także Kajetana Specjalskiego (Wodociąg Marecki).
„Zdecydowanie zauważamy spadek zużycia wody i zmianę podejścia i świadomości mieszkańców. 15 lat temu przeciętnie gdańszczanin zużywał 140 litrów wody, obecnie zbliżamy się do 100 litrów na mieszkańca. Jest to nieco więcej niż średnia krajowa, ale też trzeba pamiętać, że Gdańsk to miejscowość turystyczna, więc te mierniki będą inne. Na mniejsze zużycie wpływ ma nie tylko rozwój technologii – energo- i wodo oszczędne pralki i zmywarki, ale też wspomniana świadomość – krótsze prysznice, podlewanie ogrodów wodą szarą, brak cieknących w nieskończoność kranów – to wszystko ma znaczenie” – mówiła Magdalena Markiewicz z SAUR Polska.
„Istotnym wnioskiem, jaki płynie do mnie po dzisiejszym spotkaniu jest zauważenie ogromnej zależności działań człowieka związanych z ochroną środowiska i egzystencji poszczególnych ekosystemów. Bardzo dotknął mnie wykład profesora Węsławskiego, który właśnie dobitnie pokazał, że nie do końca przemyślane działania związane z retencją w postaci dużych zbiorników na rzekach potrafią doprowadzać do wzmożonej eutrofizacji Morza Bałtyckiego, co się wiąże z potężnymi zakwitami sinic. – mówił w podsumowaniu Jacek Falkowski, prezes BIOPRO – właśnie dlatego dostrzegam ogromną wartość takich spotkań. Przez wymianę wiedzy i doświadczeń wierzę, że będziemy lepiej przygotowani, by sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i stawiać czoła kolejnym zmianom klimatycznym.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa