Samorząd jako element budowania wspólnoty

EKS – 6-7 grudnia 2021 r. - Mikołajki

O zbliżającym się VI Europejskim Kongresie Samorządów, który odbędzie się 6–7 grudnia 2021 r. w Mikołajkach, rozmawiamy z jego organizatorem Zygmuntem Berdychowskim, szefem rady programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.

Co to jest Europejski Kongres Samorządów?

Dążąc do tego, by debata, którą organizujemy na Forum Ekonomicznym, odbywała się również z udziałem jak najszerszej grupy osób aktywnych w samorządach różnych szczebli, postanowiliśmy już wiele lat temu, aby integralną częścią tego Forum było również przygotowanie rozmowy ludzi, którzy swoją aktywność zawodową wiążą z samorządami. Nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach. I w toku organizowanych przez nas dotychczas Kongresów Samorządów odsetek gości zagranicznych zawsze był spory. Przygotowanie takiej debaty podyktowane było tym, że na przestrzeni ostatnich lat w Europie w dyskursie publicznym coraz mocniej podkreślano rolę decentralizacji w zarządzaniu jako sposobu na efektywniejsze, lepsze wykorzystanie potencjału wspólnot lokalnych. Wydaje się, że to myślenie po wielu latach nieprzerwanych sukcesów pokazuje jednak coraz częściej swoje słabe strony. To był zasadniczy powód, dla którego zdecydowaliśmy się na rozwijanie inicjatywy Europejskiego Kongresu Samorządów. Ta debata na temat idei decentralizacji, jej wadze, wpływie na funkcjonowanie nowoczesnych, liberalnych, demokratycznych społeczeństw jest niezwykle istotna. Gdy ostatnio organizowaliśmy taki Kongres w Krakowie, wzięło w nim udział ponad 2500 uczestników z wielu krajów Europy. Byliśmy wydarzeniem zupełnie wyjątkowym na mapie kongresowo-gospodarczej w samorządach.

Po roku przerwy spowodowanej pandemią na początku grudnia odbędzie się kolejny, już szósty EKS. Pod jakim hasłem będziecie obradować?

W odróżnieniu od Forum Ekonomicznego w przypadku Kongresu Samorządów staramy się unikać jednego tematu, wokół którego ogniskowałaby się aktywność i zainteresowanie uczestników i obserwatorów. Natomiast uważamy, że najważniejszą w tym roku debatą będzie ta o roli regionów w budowie Europy jutra. To temat, który zwłaszcza w Europie w ostatnich latach budzi ogromne zainteresowanie, jest żywo i szeroko komentowany.
Doświadczenia hiszpańskie, włoskie pokazują, że koncepcja forsowana dotąd, która mówiła „więcej samodzielności w poszczególnych regionach" i na tym opierała siłę naszego kontynentu, przeżywa niezwykle ciężkie chwile. Ale będziemy też dyskutować o samorządzie i oświacie, o mediach lokalnych, o kulturze, która jest jednym z elementów budowy wspólnoty lokalnej, o tym, jak powinna wyglądać polityka senioralna, o roli religii w życiu wspólnot lokalnych, polityce samorządowej z perspektywy młodych... W sumie więc wiele ciekawych i często trudnych tematów.

Jedną ze spraw, które ostatnio poruszyły samorządowców, są pieniądze dla lokalnych budżetów z budżetu centralnego. Zmiany w podatkach zapisane w Polskim Ładzie uszczuplą kasy samorządów. Czy ten temat będzie poruszany?

Oczywiście, że tak. Będzie cały blok tematów dotyczących Polskiego Ładu, jego konsekwencji dla samorządów. Nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie taki obszar, na którym aktywność naszych gości będzie zupełnie wyjątkowa. Bo Polski Ład oznacza, że w związku z obniżką podatków zmniejszą się wpływy samorządów, ale równocześnie w ramach programu „Inwestycji lokalnych" do samorządów trafią dodatkowe pieniądze. I na
pewno czeka nas gorąca dyskusja o tym, jakie to będą pieniądze i w oparciu o jakie kryteria będą dzielone. Zawsze gdy pojawia się temat pieniędzy, temperatura rozmów jest wysoka.

Ilu gości spodziewacie się na tegorocznym Kongresie? Jakich znakomitości?

Ze znamienitymi nazwiskami zawsze jest tak, że dopóki nie zobaczymy ich na obradach, to o nich nie mówimy. Chcielibyśmy, żeby w obradach Kongresu wzięło udział około 2000 gości i ok. 20 proc. z nich przybyło z innych krajów Europy.

Kongres będzie się odbywał w reżimie sanitarnym?

Tak. Pod tym względem mamy duże doświadczenie. Już w zeszłym roku organizowaliśmy w Karpaczu Forum Ekonomiczne. Odbyło się ono także w tym roku. Sprawdzaliśmy, czy uczestnicy mają szczepienia, czy są zdrowi. Były bramki wykrywające podwyższoną temperaturę. Były środki do dezynfekcji i maseczki. Dbaliśmy o dystans między uczestnikami w czasie obrad. W sumie był to cały szereg działań, które miały sprawić, że uczestnicy naszych wydarzeń będą bezpieczni. Tak samo będzie w czasie grudniowego Kongresu w Mikołajkach.

No właśnie, dlaczego Mikołajki? Skąd wybór tej miejscowości?

Przede wszystkim dlatego, że głównym partnerem i współorganizatorem Kongresu jest województwo warmińsko-mazurskie i jego marszałek Gustaw Brzezin. To nasi gospodarze i partnerzy wskazali Mikołajki jako miejsce, które może zapewnić gościom Kongresu pobyt i uczestnictwo w komfortowych warunkach. Ważna jest oczywiście nowoczesna infrastruktura hotelu Gołębiewski, w którym toczyć będą się obrady.

Mikołajki będą organizować EKS cyklicznie?

Tak deklarują nasi partnerzy, czyli województwo warmińsko-mazurskie i jego władze.

Rozmawiał Piotr Skwirowski
Strona źródłowa: https://www.rp.pl/wydarzenia-gospodarcze/art19116641-samorzad-jako-element-budowania-wspolnoty

Więcej informacji o EKS: www.forum-ekonomiczne.pl

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa