Kłopot z sygnalistami

15.12.2021 r. – Relacja z posiedzenia KWRiST

Również na wniosek strony samorządowej o pracach nad tzw. ustawą o sygnalistach (czyli o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa) mówił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. 17 listopada br. skończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy, do której zgłoszono (w tym również samorządy) ogromną liczbę uwag - około 800 stron. Od blisko miesiąca trwa praca nad ich analizą, która powinna zakończyć się w styczniu. 

Według optymistycznych szacunków ministra na początku pierwszego kwartału przyszłego roku pojawi się wersja projektu, która trafi do dalszych prac i będzie skierowana do parlamentu. Na razie, podobnie jak wiele innych krajów, Polska jest jeszcze na wstępnym etapie wdrażania przepisów dyrektywy. Jak zaznaczył sekretarz Wójcik, fakt, że nie ma ustawy, nie zwalnia na ze stosowania przepisów dyrektywy unijnej o sygnalistach. Po 17 grudnia br. dyrektywa będzie obowiązywać również samorządy zatrudniające powyżej 50 pracowników i obywatele będą mogli z niej korzystać. Dlatego warto przygotować pewne przepisy choćby na czas przejściowy, gdy do urzędów obywatele będą mogli zgłosić nieprawidłowości. Konieczne jest wskazanie sposobu postępowania w takich sytuacjach. Wiceminister Szwed zapowiedział, że postara się przygotować takie rozwiązanie, jednak ponieważ sprawa jest skomplikowana i drażliwa, wymaga czasu i konsultacji.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa