Problematyczne propozycje zmiany granic gmin

15.12.2021 r. – Relacja z posiedzenia KWRiST

Mimo kilkukrotnych spotkań i dyskusji nie udało się uzgodnić żadnej z trzech propozycji strony rządowej dotyczących zmiany granic gmin: miasta Sanoka i gminy Sanok, miasta Chełma i gminy Chełm ani gminy Kleszczów i gminy Bełchatów. W pierwszym przypadku MSWiA wycofało wniosek, w drugim - na KWRiST wójt gminy Chełm zaapelował o odłożenie zmiany granic o rok, tak by obowiązywała ona od 1 stycznia 2023 roku.

Uzasadniał to faktem, że mimo porozumienia z burmistrzem Chełma, rada gminy wyraziła opinię negatywną w sprawie przyłączenia części terenu gminy do miasta. Dodatkowo, Zarząd Wytwórni Betonu Ceme, firmy działającej na terenie gminy wiejskiej, ze względu na ważne prace planistyczne dotyczące inwestycji na około 500 mln zł rano w dniu posiedzenia KWRiST przesłał list z wnioskiem o przesunięcie zmiany granic o rok. W kwestii zmiany granic gminy Kleszczów i gminy Bełchatów tak, by umożliwić tej drugiej partycypację w zyskach z kopalni węgla brunatnego strona samorządowa wyraziła negatywną opinię. Jednocześnie zaproponowała, by również w tym przypadku odłożyć decyzję o rok, zorganizować spotkanie na miejscu i dać szansę gminie Kleszczów na zaproponowanie korzystniejszych warunków udziału w Solidarnościowym Funduszu Rozwoju Lokalnego. Wojewoda łódzki z kolei, na wniosek którego miała się dokonać zmiana zapowiedział, że nie wycofa wniosku. Decyzję więc podejmie wkrótce Rada Ministrów.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa