Specustawa dotycząca pomocy

obywatelom Ukrainy – odpowiedzi na pytania

ZPP
12 marca 2022 r. (z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.) weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali cykl artykułów odpowiadających na kolejne pojawiające się pytania. Są one sukcesywnie zamieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Pierwsza część:

https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/63626-specustawa-dotyczaca-pomocy-obywatelom-ukrainy-odpowiedzi-na-pytania-cz-1

Druga część:

https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/63643-specustawa-dotyczaca-pomocy-obywatelom-ukrainy-odpowiedzi-na-pytania-cz-2

Trzecia część:

https://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/63710-specustawa-dotyczaca-pomocy-obywatelom-ukrainy-odpowiedzi-na-pytania-cz-3

Czwarta część:

https://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/63788-specustawa-dotyczaca-pomocy-obywatelom-ukrainy-odpowiedzi-na-pytania-cz-4

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa