Jak budować zdrowie Polaków w ramach efektywnie wydatkowanych środków finansowych z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021–2027.

Jak budować zdrowie Polaków w ramach efektywnie

wydatkowanych środków  finansowych

z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021–2027

Uwagi ekspertów zrzeszonych w IFIC Polska do projektów programów

Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw pracują obecnie nad projektami dotyczącymi wykorzystania funduszy europejskich na lata 2021-2027. Strategie przewidują m.in kontynuację wsparcia programów zdrowotnych w zakresie działań zwiększających zgłaszalność na profilaktyczne badania onkologiczne. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa