Milionowe inwestycje  w PGE Dystrybucja

RYNEK ENERGII - SAS 4/2022

Ponad 2 mld zł PGE Dystrybucja zainwestuje w 2022 roku w infrastrukturę energetyczną. Spółka zachęca firmy wykonawcze do udziału w przetargach na realizację inwestycji przyspieszających transformację energetyczną. 

W 2022 roku PGE Dystrybucja przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę energetyczną ponad 2,3 mld zł. Najwięcej środków, po 1,3 mld zł, zaplanowano na modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców spółka wyda 770 mln zł, zaś na kompleksową modernizację i rozbudowę stacji WN/SN i SN/SN – 234 mln zł.

– Na najbliższe lata zaplanowaliśmy inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i jakość dostaw oraz umożliwiające wzmożoną produkcję zielonej energii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE S.A. – Kompleksowa modernizacja sieci jest możliwa m.in. dzięki środkom z emisji akcji PGE o wartości 3,2 mld zł, z których połowa trafiła na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z szeroko zakrojoną transformacją energetyczną – dodaje prezes.
Rekordowe nakłady inwestycyjne już znalazły odbicie w realnych działaniach. Tylko na terenie Lubelszczyzny PGE Dystrybucja aktualnie realizuje działania, których łączna wartość przekracza 500 mln zł. Najważniejsze z nich to przebudowa stacji Abramowice o szacowanej wartości prawie 40 mln zł czy – zbliżona kosztowo – budowa linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Annopol – Budzyń. Ponadto spółka rozpoczęła proces przebudowy Głównego Punktu Zasilania – GPZ Felin, którego koszt szacowany jest na 24 mln zł, modernizację linii 110 kV Radzyń – Łuków, przebudowę linii 110 kV L400 – Łęczna, rozbudowę GPZ Wilkołaz czy budowę GPZ Huszlew. Tylko w bieżącym roku, w oddziałach Lublin i Zamość wybudowanych zostanie ponad 770 km linii elektroenergetycznych.

W ostatnich latach, kosztem wielomilionowych nakładów, spółka wybudowała tzw. węzeł energetyczny Czosnów. Aktualnie realizowana przebudowa zasilającej go napowietrznej linii wysokich napięć zapewni niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do dynamicznie rozwijających się terenów podwarszawskich.
Oddział Warszawa rozbudowuje też stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki. Inwestycja rozpoczęła się z początkiem maja, a jej realizacja została podyktowana szybko rosnącymi potrzebami lokalnych odbiorców. Stacja 110/15 kV Ożarów Mazowiecki zasila wyjątkowo atrakcyjne inwestycyjnie tereny położone w pobliżu Warszawy oraz dwóch głównych ciągów komunikacyjnych – autostrady A1 oraz drogi krajowej S8, łączących Warszawę z Katowicami i Krakowem.
W województwie łódzkim PGE Dystrybucja prowadzi szereg inwestycji o kluczowym znaczeniu dla miasta Łodzi i całej aglomeracji. Modernizacja linii 110 kV relacji Sieradz – Błaszki wymagała budowy nowych ciągów napowietrznych. Modernizowany odcinek o długości ponad 21 km łączy Oddział Łódź z Oddziałem Kalisz spółki Energa. Pełni również ważną rolę w dystrybucji zielonej energii, szczególnie dla pracującej we Wróblewie farmy wiatrowej o mocy 36 MW. Całkowita wartość inwestycji to ok. 14 mln zł. Spółka modernizuje również stację 110/15 kV Ruda o wartości ok.

15 mln zł oraz dwie rozdzielnie średniego napięcia (15 kV i 6 kV) w stacji Śródmieście. Oddana w ostatnich dniach czerwca stacja 110/15 kV Srebrna to element tzw. zachodniego ringu Łodzi. Zlokalizowana jest w Konstantynowie Łódzkim i odpowiada na potrzeby intensywnie rozwijającego się w tym regionie budownictwa oraz farmy fotowoltaicznej. Z końcem czerwca została też zakończona przebudowa stacji 110/15 kV Wieluń, która zasila 31 tys. odbiorców.
Na terenie działania Oddziału Skarżysko-Kamienna rozpoczęła się budowa stacji 110/15 kV, która zapewni większe możliwości przyłączeniowe nowym inwestorom oraz poprawi jakość przesyłanej energii do szybko rozwijających się okolic miasta Grójec. Na realizację tego celu przeznaczono 20 mln złotych, a powstający GPZ będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w Oddziale.

41 mln zł przeznaczono na wybudowanie linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz o długości ponad 25 km, która zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz pozwoli przyłączać nowe, duże moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii na Podkarpaciu.
Białostocki Oddział spółki zakończył prace związane z modernizacją stacji 110/15 kV Łomża 2. Stacja, warta 11 mln zł, dzięki nowoczesnym układom zabezpieczeń i systemowi telemechaniki jest w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa.
PGE Dystrybucja, dzięki skutecznie realizowanym inwestycjom sieciowym, jest liderem w realizacji działań zwiększających pewność dostaw energii elektrycznej w Polsce. Prowadzone inwestycje pozwalają zwiększać zdolności przyłączeniowe sieci dla nowych obiektów oraz dla nowych źródeł OZE. Łączą się również z poprawą wskaźników dostarczanej energii, skróceniem ewentualnych przerw w dostawie energii elektrycznej oraz pomagają ograniczać straty sieciowe.
– Inwestowane przez PGE miliardy złotych trafią przede wszystkim do polskich przedsiębiorców. Zachęcam do zapoznania się z listą przetargów ogłoszonych przez PGE Dystrybucja i dołączenia do grona naszych partnerów w transformacji energetycznej, której jesteśmy liderem – podsumowuje Jarosław Kwasek, prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Materiał powstał we współpracy
z PGE Polska Grupa Energetyczna

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa