Za nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy

RELACJA 

Zakończył się VI Krajowy Kongres Sekretarzy, najważniejsze wydarzenie dla Sekretarzy JST. Dwudniowe spotkanie, 19 i 20 października 2022 r. w Warszawie, w którym wzięli udział sekretarze JST z całej Polski, podsumowała debata na temat roli sekretarza w polskim systemie prawnym. Organizatorami Kongresu były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST. 

szekretarz2022

Czytaj więcej: Za nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa