Czy w imię oszczędności rezygnować z prenumeraty?

GŁOS STOWARZYSZEŃ SAMORZĄDOWYCH

W dobie ekstremalnie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego ciężko prowadzić jakąkolwiek działalność w sposób bezpieczny, bez monitoringu warunków zewnętrznych i bez wsparcia ekspertów. Dotyczy to zarówno sfery biznesowej, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Funkcję zarówno monitoringu tego, co zmienia się w otoczeniu prawnym, jak i doradcy zewnętrznego pełnić może (choć w przypadku tej drugiej funkcji, oczywiście tylko w ograniczonym stopniu) prasa branżowa.

W czasach, gdy wiele mówi się o konieczności poszukiwania oszczędności, często rodzi się pokusa, by znajdować je właśnie w ograniczaniu liczby prenumerowanych gazet i czasopism. Wydaje się jednak, że tego typu działania warto prowadzić w oparciu o przesłanki racjonalne.

Należy zatem dobrze przemyśleć swoje decyzje, by nie okazało się, że wraz z rezygnacją z prenumeraty i uzyskaną w ten sposób oszczędnością pracownicy administracji samorządowej odcięci zostaną od źródeł cennej, dla ich bieżącej działalności, wiedzy. Mimo bowiem – jak się wydaje – nieograniczonego dostępu do wiedzy, jaki zapewnia Internet, trzeba pamiętać, że nie wszystko uda się w nim znaleźć. Osobną kwestią pozostaje także jakość znajdowanych w nim materiałów.

Wydaje się zatem, że warto poszukiwać możliwości oszczędzania, nie rezygnując jednak z dostępu do mediów branżowych.

http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/2846-czy-w-imie-oszczednosci-rezygnowac-z-prenumeraty

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa