Prezes PGE: Dostawa węgla do gmin przebiega prawidłowo

PGE na bieżąco dostarcza węgiel do gmin. Spółka PGE Paliwa rozdystrybuowała już 5,2 mln ton węgla na potrzeby energetyki, przemysłu, ciepłownictwa, gmin i firm pośredniczących. 

pgefot1Dystrybucja węgla przebiega sprawnie i prawidłowo. Do tej pory dostarczyliśmy 5,2 mln ton węgla do odbiorców. Aktualnie mamy podpisane umowy z 698 gminami, z których 529 otrzymało już węgiel. 285 gmin odebrało już ponad 60% zamówionego węgla – a więc w dużej mierze zrealizowały zapotrzebowanie na węgiel na najbliższe tygodnie. Cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z gminami i jesteśmy w gotowości, żeby dostarczyć im węgiel na zimę – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE dostarcza węgiel do ok. 700 gmin zlokalizowanych w 13 województwach. Dla przykładu w województwie pomorskim PGE obsługuje 111 gmin, z których już 110 podpisało umowy
z PGE Paliwa, 100 otrzymało węgiel, a 63 odebrało już ponad 60% zamówionego surowca.
Z kolei w województwie wielkopolskim PGE obsługuje 128 gmin i ze wszystkimi podpisała już umowy, 106 z nich otrzymało węgiel, a 40 odebrało już ponad 60% zamówionego surowca. W województwie kujawsko-pomorskim PGE obsługuje natomiast 123 gminy, z których 122 podpisało już umowy, 111 otrzymało węgiel, a 69 odebrało już ponad 60% zamówionego surowca.
Sprawna współpraca z gminami jest efektem wcześniejszych działań podjętych przez PGE.
Już w czerwcu br. spółka PGE Paliwa skontaktowała się z 350 ciepłowniami z informacją
o możliwości zakupu węgla. W sierpniu br. spółka wysłała pismo do ponad 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego, w którym przekazała informację o możliwości zakupu węgla
od PGE Paliwa. Kolejne pismo do gmin zostało wysłane we wrześniu, z rekomendacją rejestracji spółek komunalnych jako pośredniczących podmiotów węglowych upoważnionych do zakupu i sprzedaży węgla mieszkańcom gminy.

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa