Postulat o obniżenie stawki VAT

na ciepło systemowe do 8% do końca 2023 r.

Unia Miasteczek Polskich postuluje do Rządu RP, aby do końca 2023 r. obniżyć stawkę VAT na ciepło systemowe do 8%. Czyli do takiej samej stawki VAT, jaka obowiązuje usługi związane z dostawą wody dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz odprowadzaniem ścieków. Pozwoli to końcowym odbiorcom ciepła – mieszkańcom zmniejszyć i tak już bardzo wysokie opłaty za ciepło. W 2022 roku na ciepło systemowe obowiązywała obniżona 5% stawka podatku VAT. Obniżona stawka VAT przy bardzo rosnących cenach netto ciepła systemowego powodowała mniej odczuwalny wzrost kosztów zakupu ciepła przez końcowych jego odbiorców – mieszkańców.

 

Od 01.01.2023 r. powróciła 23% stawka VAT na ciepło systemowe, przy drastycznych (często kilkuset procentowych) podwyżkach dla mieszkańców cen netto opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę oraz nierekompensowanych w żaden sposób dodatkowych opłat taryfowych (za przesył stały i zmienny). Sytuacja taka powoduje, że odbiorcy ciepła systemowego od początku bieżącego roku zostali wprost obciążeni dodatkową 18% podwyżką opłat za ciepło naliczaną od bardzo wysokich stawek opłat za ciepło netto.
Ci, którzy w 2022 r. płacili np. 300 zł miesięcznie, w 2023 r. zapłacą nawet 500-520 zł, czyli o 73 % więcej. To dlatego, że cena ciepła wzrośnie (po planowanej nowelizacji ustawy „ciepłowniczej”) o 40 %, a od wyższych stawek ciepła będzie liczony 23-procentowy VAT.

Uzasadnienie

 

Wysoka inflacja powoduje wzrosty cen, a podatek VAT liczony jest procentowo od ceny netto. Mimo obniżki w 2022 r. stawek VAT na paliwa silnikowe do 8%, na gaz, energię cieplną i elektryczną do 5% i „0” stawki na część żywności oraz nawozy wprowadzone w lutym ub. roku tarczą antyinflacyjną 2,0 wpływy do budżetu państwa z VAT wcale nie zmalały. Przeciwnie, zwiększyły się bardzo, licząc od stycznia do listopada, aż o 11,8 mld zł rdr (+5,9%) do 212 mld zł – podało w grudniu 2022 roku Ministerstwo Finansów.

 

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w 2023 roku wskutek bardzo wysokich wzrostów cen. Nie ma więc żadnych przesłanek, aby dodatkowo zwiększać dochody budżetu państwa kosztem mieszkańców. Szczególnie obecnie, gdy wzrastają opłaty wielu podstawowych usług. Przywracając stawkę 23% VAT na ciepło, wpływy z tych usług do kasy państwa i tak bardzo wzrosną.

https://www.facebook.com/UniaMiasteczek/?hc_ref=ARQDPdlGp8IKJGAoERZBnhYEsMhmCAmSjHZ84wuNPVh-mHFnVT7ckEQO_xAd3ijkjh8

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa