Zapraszamy na 3. Forum Miasteczek Polskich

20-21 września – Warszawa

fmp2023fot

W ostatnich dniach utworzona została Rada Programowa FMP, w skład której weszli m.in. przedstawiciele sektora energetyczno-ciepłowniczego. W gronie zaproszonych ekspertów oraz z udziałem strony samorządowej ustalany będzie plan najbliższego Forum.

Organizatorzy powołali Radę Programową, która będzie służyć merytorycznym wsparciem w przygotowywaniu kolejnej edycji Forum Miasteczek Polskich. W skład organu powołani zostali m.in. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Artur Warzocha, wiceprezes spółki Tauron Polska Energia oraz Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii, a także Mirosław Legutko, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Skład utworzonej Rady Programowej nie jest przypadkowy, temat samowystarczalności energetycznej gmin, szukania oszczędności w tym obszarze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii oraz magazynowanie prądu dominuje i jeszcze przez długi okres będzie stanowił główny temat debaty strony samorządowej i rządowej.
Rosnące koszty zakupu prądu, konieczność redukcji zużycia energii, to wciąż aktualne wyzwania, przed którymi od wielu miesięcy stoją samorządowcy. Problem ten tylko w krótkim terminie „wygasił” rząd, który pod koniec ubiegłego roku zamroził ceny energii w 2023 roku, poprzez wprowadzenie stawek maksymalnych. To z jednej strony spowodowało zamrożenie rynku energii, z drugiej wiele samorządów nie było w stanie rozstrzygnąć postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i musiało korzystać z ustawowych rozwiązań, jakimi było sięgnięcie po tzw. sprzedawcę rezerwowego.
Problem szybko rosnących cen prądu, które w znacznej mierze wynikają z polityki Unii Europejskiej dążącej do zmniejszenia śladu węglowego, z pewnością powróci w kolejnych miesiącach, gdy rynek zostanie uwolniony.
– Forum odbędzie się jesienią, więc tematem przewodnim z pewnością będzie tworzenie budżetów samorządów na 2024 rok oraz możliwość ubiegania się o środki krajowe oraz europejskie. W tym zakresie głosem eksperckim z pewnością służyć będzie Sebastian Skuza, sekretarz stanu w resorcie finansów, który również znalazł się w Radzie Programowej FMP. Kolejne sygnalizowane problemy to spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i konieczność utworzenia ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w gminach – wymienia Janusz Buzek, który wspólnie z Grzegorzem Cichym, burmistrzem małopolskich Proszowic, jest współorganizatorem Forum Miasteczek Polskich.
W tym roku dwudniowa debata 3. edycji wydarzenia odbędzie się 20-21 września (środa-czwartek) w hotelu Novotel w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą objął minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski. Podczas Forum tradycyjnie odbędzie się wiele sesji plenarnych, w których uczestniczyć będą zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele strony rządowej. W ubiegłorocznej edycji w wydarzeniu wzięło udział blisko 450 uczestników.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa