Drodzy Samorządowcy!

Zapraszamy do lektury aktualnego numeru Serwisu Administracyjno-Samorządowego (4/2023)

Na początku proponujemy zapoznanie się z tematem numeru „Projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry ważny dla wszystkich samorządów” (BS str. 3), w którym autor wskazuje, że projekt ma charakter ogólnokrajowy i powinien wzbudzić zainteresowanie po stronie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Zaproponowano w nim ustanowienie specjalnych zasad budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, a ponadto przewidziano istotną modyfikację w procedurze ubiegania się o dofinansowanie z Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Kolejny ważny tekst „Aktualne problemy gmin w gospodarce nieczystościami ciekłymi – półtora roku po nowelizacji” (SAS str. 7) przypomina najważniejsze ze zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w gospodarce nieczystościami ciekłymi oraz omawia szereg problemów, jakie ma obecnie wiele gmin z właściwym stosowaniem nowych rozwiązań prawnych w tym przedmiocie.
W Serwisie również publikujemy artykuł „Studium uwarunkowań a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” (SAS str. 14), w którym autor analizuje wzajemne relacje tych dokumentów, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także omawia możliwość ich ewentualnego wzruszenia.

Oprócz wymienionych artykułów polecamy również:

  • O potrzebie zwiększenia wpływu samorządów na obsadę SKO – BS str. 8
  • 25-lecie dokończenia reformy samorządowej – BS str. 11
  • Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może upoważnić zastępcy do wydawania zarządzeń w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej – BS str..14
  • Tworzenie prawa miejscowego – prawidłowa konstrukcja przepisów merytorycznych – SAS str. 11
  • Starosta powinien zweryfikować ustalenia Policji, przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – SAS str. 28
  • Decyzje w postępowaniu uproszczonym – nowym trybie postępowania administracyjnego – SAS str. 31

Zapraszamy już do prenumeraty SAS na 2024 r., na bardzo korzystnych warunkach, szczegóły na stronie: https://www.doradcasamorzadu.pl/prenumerata.html

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa