Raportowanie o zmniejszeniu zużycia

energii elektrycznej w gminach i powiatach

DO KOŃCA MARCA CZAS NA ZŁOŻENIE RAPORTU DO PREZESA URE

W ostatnim kwartale zeszłego roku została przyjęta i weszła w życie ustawa nakładająca na gminy i powiaty obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10%. Pierwszym okresem, w którym konieczne było osiągnięcie tej wielkości oszczędności, był grudzień 2022 r. Termin na złożenie raportu do Prezesa URE w tym przedmiocie wyznaczono na koniec marca b.r., a kolejny upływa dopiero za rok. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 – dalej zwana również „ustawą”) weszła w życie z dniem 18 października 2022 r. Rozwiązania prawne mające na celu „wymusić” na samorządach oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej weszły jednak w życie w późniejszym terminie, a dokładniej mówiąc z dniem 1 grudnia 2022 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy (patrz: druk nr 2630 Sejmu RP IX kadencji), jej głównym celem jest zminimalizowanie podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego obywateli przez zagwarantowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych, realizowanej przez przedsiębiorstwa obrotu.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ SAS NA 2023 r. I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...  

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa