Praca zdalna w urzędzie

– wyzwania w świetle nowelizacji Kodeksu pracy

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BILETYN SAMORZĄDOWCA 2 / 2023

Z dniem 7 kwietnia 2023 roku wejdą w życie przepisy w zakresie możliwości wykonywania przez pracowników pracy w formie zdalnej. Praca zdalna nie jest pojęciem nowym. Kierując się względami praktycznymi, spowodowanymi ograniczeniami związanymi z okresem pandemii, w wielu firmach pracodawcy, chcąc zapewnić ciągłość wykonywania pracy, dopuszczali możliwość świadczenia przez pracowników pracy – zarówno całkowicie, jak i częściowo – poza miejscem jej stałego wykonywania określonym w umowie o pracę. Praktyka ta obecna była również w wielu urzędach administracji publicznej, gdzie pracodawca organizował pracę, dopuszczając wykonywanie jej przez pracowników w formie zdalnej.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ SAS NA 2023 r. I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...  

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa