Zielona energia od PGE dla samorządów

RYNEK ENERGII - SAS 2 / 2023

Coraz częściej samorządy chcą inwestycji w odnawialne źródła energii. PGE odpowiada na te potrzeby i zaprasza wójtów i burmistrzów do współpracy. Coraz częściej instalacje, produkujące zieloną energię ze słońca, powstają na gruntach wydzierżawianych przez gminy.

lesko www

Zielone inwestycje niosą za sobą wiele korzyści, w tym dla środowiska, ale także niższe ceny dla klientów. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł nie jest bowiem obciążona opłatami za emisję CO2, które z roku na rok są coraz wyższe, podnosząc tym samym koszty wytwarzania energii. Dodatkowo, dzięki odnawialnym źródłom energii produkcja i dostępność prądu będzie niezależna od zewnętrznych dostawców i sytuacji geopolitycznej. Nic dziwnego, że odnawialne źródła energii z roku na rok zyskują na znaczeniu, a samorządy są zainteresowane powstaniem takich inwestycji na ich terenach.

O tych korzyściach wiedzą także sami Polacy – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla PGE. Wynika z niego, że 66% badanych popiera inwestycje zmierzające do rozwoju lądowych farm wiatrowych, a 77% jest za budową morskich farm wiatrowych. Dlatego, Grupa PGE konsekwentnie inwestuje w nowe moce odnawialne. I nie chodzi tu tylko o wielkoskalowe inwestycje, ale także te mniejsze, we współpracy z samorządami.

NAJNOWSZY PROJEKT PGE I SAMORZĄDU

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zamierza uruchomić instalacje ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. W tym celu podpisane zostało porozumienie z Miastem Stalowa Wola oraz spółką Euro-Park Stalowa Wola z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Zgodnie ze wstępnymi założeniami budowa pierwszych instalacji może ruszyć już za rok. Grupa PGE będzie mieć do dyspozycji ponad 70 ha gruntów, na których można uruchomić elektrownie słoneczne o łącznej mocy 70 MW. Dodatkowo rozważana jest też budowa
7 turbin wiatrowych o mocy do 4 MW każda, centrum serwisowego OZE oraz magazynów energii o pojemności do 30 MWh. Wyprodukowana w nowych instalacjach zielona energia będzie wykorzystywana na potrzeby miasta oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Parku Inwestycyjnego oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestycje w Stalowej Woli to kolejny przykład modelowej współpracy między miejscowym samorządem a PGE. Na początku 2023 roku Grupa PGE rozpoczęła budowę największego w swojej historii przyłącza sieciowego dla Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, teraz planuje wspólne inwestycje w odnawialne źródła energii. To wszystko sprawi, że więcej zielonej energii trafi do sieci i inwestorów, a nowoczesna sieć dystrybucyjna zapewni stabilne dostawy tańszej energii.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

To niejedyny przykład współpracy PGE z samorządami. Jesienią 2022 roku PGE rozpoczęła w regionie budowę farmy fotowoltaicznej Jeziórko, która uruchomiona zostanie w 2023 roku, zapewniając czystą energię mieszkańcom regionu i inwestorom. W 2024 roku osiągnie ona docelową moc 153 MW.
Dodatkowo, wspólnie z Gminą Kleszczów, w woj. łódzkim, spółka wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 50 MW, która będzie jedną z największych w Polsce. W tym celu PGE EO i Gmina Kleszczów powołały spółkę celową PGE Soleo1, która zrealizuje inwestycję. Elektrownia słoneczna powstanie do końca 2024 r. na 50 ha gruntów należących do  Gminy Kleszczów. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom
53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych. PGE i PGE Energia Odnawialna oraz Gmina Kleszczów zrealizują inwestycję w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).
PGE EO zamierza także uruchomić nowe inwestycje fotowoltaiczne na Pomorzu. Obok znajdujących się w Gminie Wicko dwóch farm wiatrowych Wojciechowo i Lotnisko, w ciągu kilku najbliższych lat mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW. Przed rozpoczęciem prac budowlanych gmina będzie musiała zmienić plany zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod potencjalne inwestycje. Następnie PGE Energia Odnawialna przeprowadzi postępowania środowiskowe, wystąpi o pozwolenia na budowę oraz wyłoni w drodze przetargu wykonawców instalacji. Jest to kolejny przykład modelowej współpracy między samorządem a biznesem. Dla gminy nowe inwestycje to szansa na uzyskanie dodatkowych przychodów z podatków.
Inwestycje fotowoltaiczne na terenie gmin z całej Polski, wpisują się założenia nowej Strategii Grupy PGE, zgodnie z którymi do końca 2030 r. PGE zbuduje instalacje PV o łącznej mocy 3 GW i umocni pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW. Docelowo tylko w 2023 r. Grupa PGE będzie mieć instalacje słoneczne o łącznej mocy ok. 500 MW, które będą już wybudowane lub będą w trakcie budowy. Proces ten będzie kontynuowany w kolejnych latach.
PGE Energia Odnawialna stale poszukuje terenów prywatnych, ale także gruntów, których właścicielem są samorządy, na których można wybudować instalacje fotowoltaiczne.
Na stronie internetowej PGE Energia Odnawialna, pod linkiem:
https://pgeeo.pl/zgloszenie-nieruchomosci-pod-pv,
znajduje się formularz, poprzez który można zgłosić zainteresowanie wydzierżawieniem swoich działek pod budowę elektrowni fotowoltaicznych przez PGE.

ZIELONE INWESTYCJE PGE

20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych,
4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 433,1 MW – tyle odnawialnych źródeł posiada Grupa PGE, będąca liderem energetyki odnawialnej w Polsce.
Tylko w 2022 r. energia produkowana przez PGE Energię Odnawialną z wody, wiatru i słońca osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh – o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Lider zielonej transformacji energetycznej w Polsce jest już w stanie pokryć energią z OZE roczne zapotrzebowanie 860 tys. gospodarstw domowych.
Zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku PGE będzie posiadać 3 GW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych, 1,7 GW mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i 2,5 GW w morskich elektrowniach wiatrowych na Bałtyku.

Materiał powstał we współpracy
z PGE Polska Grupa Energetyczna

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa