Nowa gminna sprawozdawczość dotycząca nieczystości ciekłych

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2024

Po raz pierwszy w bieżącym 2024 roku, do końca kwietnia, każda gmina zobligowana jest do złożenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek złożenia wskazanego powyżej sprawozdania został wprowadzony do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm., dalej: u.c.p.g.) z dniem 1 stycznia 2023 r. mocą ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1549 z późn. zm.).

  ZAMÓW PRENUMERATĘ SAS NA 2024 r. I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...  

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa