Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

gruntów komercyjnych – nowe obowiązki samorządów!

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BILETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

Nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

31 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, nowelizujące ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej również jako: u.g.n) poprzez dodanie do jej treści między innymi Działu VIa, zatytułowanego jako „Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego”.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ SAS NA 2024 r. I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...  

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa