Forum Mieszkaniowe „W stronę lepszego mieszkalnictwa”

2-3 października 2023 r.

Forum Mieszkaniowe

W dniach 2-3 października 2023 r. Fundacja Habitat for Humanity Poland organizuje Forum Mieszkaniowe „W stronę lepszego mieszkalnictwa”. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do rozmów w interdyscyplinarnym gronie na tematy związane z najważniejszymi zagadnieniami w obszarze mieszkalnictwa. Osoby uczestniczące będą miały możliwość zająć się takimi kwestiami, jak: społeczne agencje najmu, modele współpracy w zakresie adaptowania pustostanów na mieszkania dostępne, ubóstwo energetyczne, sytuacja mieszkaniowa i rozwiązania dla osób z Ukrainy. Porozmawiamy także o roli mieszkalnictwa w programach wyborczych.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA FM 2023

Osoby Uczestniczące w Forum porozmawiają między innymi o:

  • Sytuacji mieszkaniowej w Polsce – z perspektywy polskiej i ukraińskiej,
  • Dotychczasowym i dalszym wsparciu osób z Ukrainy na polskim rynku mieszkaniowym,
  • Adaptacji pustostanów na potrzeby mieszkaniowe oraz o międzysektorowym modelu remontów pustostanów,
  • Społecznych Agencjach Najmu w Polsce,
  • Międzynarodowych doświadczeniach w zakresie społecznego pośrednictwa w najmie,
  • Kwestiach ubóstwa i wykluczenia energetycznego,
  • Prospołecznej transformacji energetycznej,
  • Miejscu i roli kwestii związanych z mieszkalnictwem w programach wyborczych.

Forum Mieszkaniowe 2023 „W stronę lepszego mieszkalnictwa” adresujemy do wszystkich osób zainteresowanych problematyką mieszkalnictwa z różnych perspektyw. Zapraszamy w szczególności przedstawicieli i przedstawicielki decydentów politycznych, międzynarodowych instytucji, dostawców usług i mieszkań społecznych, władz lokalnych, mediów, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i akademickiego, firm deweloperskich, biznesu i środowiska pro-ekologicznego, a także ekspertów i ekspertki z zakresu mieszkalnictwa.

Dlaczego to ważne?

Wydarzenia ostatnich trzech lat mocno wpłynęły na stan mieszkalnictwa w Polsce, w Europie, jak i na całym świecie. Okres pandemii koronawirusa w 2020 i 2021 roku zmienił nie tylko postrzeganie miejsca zamieszkania, ale także realnie wpłynął na sytuację na rynku mieszkaniowym.
Następnie eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku spowodowała, że według danych UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców, do różnych krajów Europy przybyło 7,5 miliona osób z Ukrainy. Obecnie około miliona osób jest zarejestrowanych w Polsce, na co dzień borykają się więc z różnymi wyzwaniami w zakresie potrzeb mieszkaniowych.
Dodatkowo, powyższym okolicznościom towarzyszy kryzys energetyczny, który miał ogromne znaczenie w kontekście możliwości ogrzania mieszkania zimą.
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce od wielu lat jest trudna. Wciąż brakuje mieszkań dostępnych, koszty utrzymania mieszkania rosną, coraz trudniej jest uzyskać kredyt na mieszkanie, a oferta na rynku najmu nie zaspokaja potrzeb osób żyjących w Polsce.

Forum Mieszkaniowe od lat jest doskonałym miejscem rozmowy na temat tych problemów i prób wypracowywania rozwiązań mieszkaniowych, zwłaszcza mających na celu wsparcie osób, które nie są w stanie same zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych. W Forum wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki rozmaitych instytucji oraz organizacji, a także eksperci i ekspertki z Polski i innych krajów.

 

Sponsor
UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców

 un

Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Habitat for Humanity Poland i nie odzwierciedla ona poglądów UNHCR.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa