Lokalne bilansowanie energii drogą

do samowystarczalności energetycznej JST

i bezpieczeństwa dostaw energii dla mieszkańców gmin

Sytuacja gospodarcza i geopolityczna, a także zmiany technologiczne uczyniły obecnie energię elektryczną niezwykle cennym zasobem, na który zapotrzebowanie stale wzrasta. Aby zapewnić stabilny i przewidywalny rozwój gospodarczy regionu, konieczne staje się zapewnienie dostępu do taniej energii elektrycznej. Dzięki prowadzonej konsekwentnie polityce Unii Europejskiej, mającej na celu odejście od paliw kopalnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych, niezwykle istotną rolę odgrywa wytwarzanie i użytkowanie lokalne, relatywnie taniej, ale niestabilnej energii odnawialnej.

magazyny

Zmiany zachodzące w energetyce, związane z rozwojem lokalnych źródeł rozproszonych, opartych głównie o energię odnawialną oraz dążeniem do lokalnego bilansowania systemu energetycznego, są tak dynamiczne i szerokie, że nazywa się je transformacją systemu energetycznego. Hasło transformacja obecnie nie jest tylko sloganem, to rzeczywistość, z którą przychodzi się mierzyć wszystkim użytkownikom systemu energetycznego oraz podmiotom odpowiedzialnym za jego eksploatację.

Nowy model energetyki obywatelskiej zakłada zaangażowanie wszystkich podmiotów (a nie tylko uprzywilejowanych jednostek) w jak najbardziej efektywne pozyskanie i wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W tym celu należy wytworzoną energię użytkować lokalnie, aby uniknąć konieczności nadmiernego przeciążania sieci dystrybucyjnych i generacji strat związanych z przesyłem energii na dalsze odległości. Lokalne bilansowanie energii, tj. równoważenie produkcji i zużycia energią, są możliwe dzięki odpowiedniemu zarządzaniu dostępną energią i wykorzystaniu magazynów energii. Magazyny energii to uniwersalne urządzenia odpowiadające potrzebom zmieniającego się systemu energetycznego, które mogą być wykorzystywane przez wszystkie podmioty obecne w systemie: operatorów systemu dystrybucyjnego, ale także społeczności energetyczne, przedsiębiorstwa, wytwórców energii, podmioty prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki programom dofinansowań ze środków unijnych, postępowi technologicznemu w obszarze OZE i magazynowania możliwe jest efektywne wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, przy zachowaniu niskiej ceny energii i ciągłości dostaw. Takie działania zapewniają bezpieczeństwo energetyczne lokalnym społecznościom i możliwość prowadzenia konkurencyjnej działalności, co pozytywnie wpływa na rozwój regionu.

W obszarze i wymiarze budowania lokalnego systemu energetycznego widoczna jest potrzeba podejmowania aktywnych działań i odważnych decyzji, służących rozwojowi metod lokalnego bilansowania energii. Potrzeba liderów potrafiących sprawnie wykorzystać pojawiające się szanse i możliwości w nowym modelu energetyki i perspektywach finansowych, służące dobru wszystkich użytkowników systemy energetycznego. W warunkach krajowych takimi liderami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, działające w interesie regionu i lokalnych społeczności. Dzięki postępującemu rozwojowi OZE, efektywnemu zarządzaniu i wykorzystaniu dostępnej energii, możliwy jest rozwój regionu i zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także parametrów związanych z jej jakością.

Konieczność zmian i wyzwania związane ze zmieniającym się modelem wytwarzania i dystrybucji energii, nakazuje dostawcom rozwiązań zmianę w obszarach związanych z oferowanymi produktami. Uczenie się, kreowanie i obsługa nowych modeli zarządzania jest udziałem firmy Apator, oferującej narzędzia pomagające sprostać wyzwaniom, które są definiowane poprzez rosnącą samowystarczalność JST i konsekwentne zmierzanie w kierunku samobilansowania. Posiadając w swojej ofercie odpowiednie urządzenia i dysponując wymaganą wiedzą. wspólnie z naszymi partnerami zmierzamy w tym kierunku, wspomagając zarządzanie nie tylko energią elektryczną, ale i tą, która powstaje z wykorzystania wody, ciepła, gazu.

 

Zachęcamy do kontaktu

Szymon Piasecki

Menedżer Produktu ds. OZE
Apator SA
kom. +48 783 830 191
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa