Rankingi Gmin 2023 – terminy!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nasze rankingi to inicjatywa o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w całym kraju. Celem rankingów jest wyłonienie i wyróżnienie jednostek samorządowych, które wyróżniają się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu. Aby nasze rankingi były jak najbardziej obiektywne we współpracy z Główny Urząd Statystyczny wprowadziliśmy zasadę klasyfikacji samorządów przy użyciu obiektywnych wskaźników ilościowych z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej. Porównujemy tylko gminy podobne do siebie, sklasyfikowane w odpowiednich kategoriach z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno-ekonomicznego naszego kraju. Dzięki rankingom samorządy zyskują cenne narzędzie do monitorowania i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Czytaj więcej

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa