Liderzy pierwszej tury wyborów wezmą udział 

w Samorządowym Kongresie Finansowym

13-14 maja 2024 r. - Local Trends - Sport

LocalTrends 2024

Gospodarzem wydarzenia jest Miasto Sopot, które reprezentowała będzie prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. Wystąpienie inauguracyjne pod tytułem „Priorytety dla samodzielności samorządów w nowej rzeczywistości” wygłosi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie pierwszym po wyborach parlamentarnych i samorządowych wydarzeniem poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów. W dniach 13-14 maja w Sopocie poruszone zostaną kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym.
Jakie perspektywy samodzielności finansowej samorządów kreuje nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza?
To temat sesji plenarnej otwierającej wydarzenie. W dyskusji wezmą udział Zygmunt Frankiewicz Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich; Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwa bez autonomii w zakresie stanowienia wysokości opłat oraz zwiększenia udziału w PIT i CIT. Rozmowy między JST i stroną rządową w tym zakresie są prowadzone w ramach spotkań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kiedy możemy spodziewać się reformy systemu finansowania? Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego padną kluczowe pytania o strategię rządu wobec największych wyzwań polskich miast, gmin i miasteczek.
Ważnym punktem programu będzie także sesja „Skarbowa ewolucja w rozliczeniach. Co jeszcze jest potrzebne samorządom przed wejściem KSeF w życie?”, której gospodarzem jest Ministerstwo Finansów. W dyskusji wezmą udział m.in. Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku Od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów oraz Krzysztof Rogowski, reprezentujący Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur nadal jest na etapie konsultacji które potrwają do 19 kwietnia. W połowie maja, podczas kongresu możemy spodziewać się zatem debaty pogłębiającej problematykę planowanych ze strony ministerstwa rozwiązań.
O skutkach zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozmawiać będą natomiast Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska i Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Reformy wymaga przede wszystkim podatek od nieruchomości. Zmiana, której oczekiwać można w nadchodzących miesiącach odnajduje swoje bezpośrednie uzasadnienie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał część przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodne z Konstytucją RP. Zmiany w tym zakresie mają nastąpić do końca 2024 roku. Czy zatem od 2025 roku podatek od nieruchomości będzie generował takie same koszty i dochody jak dotychczas? Czy ewentualne ryzyka związane z nowelizacją przepisów, dadzą się zaakceptować w świetle potencjalnych korzyści płynących z pewnego i stabilnego przedmiotu opodatkowania? Szczegóły poznamy drugiego dnia Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.
O priorytetowych obszarach wsparcia inwestycji strategicznych i źródłach finansowania opowiedzą natomiast Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i Teresa Czerwińska, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Bank Inwestycyjnego.
IV edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 13-14 maja w Sopocie. Wydarzenie będzie pierwszą po wyborach samorządowych okazją do rozmów na najistotniejsze tematy dla rozwoju Polski lokalnej.
Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/
Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy
13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel
www.localtrends.pl
***
Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.
Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP
Patronat Honorowy: Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz
Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP
Partner Strategiczny: Bank Gospodarstwa Krajowego
Partner Premium: Autopay
Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Betacom
Sponsor: Comarch
Partnerzy Merytoryczni: Instytut Finansów Publicznych, Kompaktowy Pleszew, Związek Miast i Gmin Morskich
Partnerzy Instytucjonalni: Fundacja RC, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdański Klub Biznesu, Polska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie PRO, Think Tank, Unia Miasteczek Polskich, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Związek Pracodawców, Związek Gmin Pomorskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa