SPIS TREŚCI NR 3 / 2014

AKTUALNOŚCI

Koniec z „fastfoodami”w szkołach
Mniej bankructw?
Zbiórki publiczne bez zgody organu

ORZECZNICTWO

Czy sołectwa mogą być tworzone na terenie miast? 
Uchwała o wygaszeniu mandatu bez wyjaśnień radnego

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

TEMAT MIESIĄCA

Przekształcenie gminnego zakładu gospodarki komunalnej w spółkę

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Mieszkańcy gminy chcą obniżyć wynagrodzenie wójta
Powierzenie obowiązków zastępcy skarbnika jednemu z pracowników urzędu
Zezwolenie na działalność w zakresie transportu nieczystości ciekłych 
Płatne reklamy w gazecie gminnej
Poświadczenia własnoręczności podpisu 
Udostępnianie komornikowi danych rejestrowych

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Nielegalne usunięcie drzew z terenu nieruchomości
Dyrektor MGOPS wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej
Podział nieruchomości 
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o podjęcie postępowania

FINANSE SAMORZĄDU

Potrącenia wzajemnych wierzytelności
Opodatkowanie budynków kościelnych
Zwrot kosztów szkolenia a podatek dochodowy

ADMINISTRACJA ZESPOLONA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

Samowolna zmiana użytkowania
Ograniczenie nagrody rocznej dla policjanta
Sprostowanie świadectwa służby strażaka

PRAWO PRACY

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców to staż zawodowy?
Dodatek stażowy
Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu podstawowego na ZFŚS
Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompetencje komisji przetargowej
Skutki błędu w dacie poświadczenia dokumentu 
Czy zawsze należy wykluczyć wykonawcę przygotowującego przetarg?
Można zatrudnić podwykonawcę w celu spełnienia warunków przetargu
Zniesiono próg 14.000 Euro

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa