Idea Smart City jako kierunek rozwoju

dla systemów bezpieczeństwa, ruchu ulicznego

i zarządzania infrastrukturą miejską

Wraz z rozwojem technologii dokonuje się również pewna transformacja koncepcji rozwoju miast. Nowy trend nazywany Smart City lub Inteligentne Miasto to idea promująca wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych do poprawienia wielu obszarów funkcjonowania miast, takich jak: bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem, transport publiczny, zarządzanie parkingami i infrastrukturą miejską, zużycie energii, gospodarka odpadami i jeszcze wiele innych, na przykład związanych z administracją czy zdrowiem. Zgodnie z tą ideą miasta powinny stać się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, tworzoną z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Idea Smart City jako kierunek rozwoju dla systemów bezpieczeństwa, ruchu ulicznego i zarządzania...

 

Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji

budżetowej po myśli samorządów

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 4/2022

Ministerstwo Finansów kończy prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niestety zmiany zaproponowane w ostatecznym tekście tego aktu nie spełniają oczekiwań samorządów, odnośnie możliwości wykorzystania informacji ze sprawozdań budżetowych do szacowania kosztów usług realizowanych przez JST.

Czytaj więcej: Nie wszystkie zmiany w klasyfikacji budżetowej po myśli samorządów

 

Milionowe inwestycje  w PGE Dystrybucja

RYNEK ENERGII - SAS 4/2022

Ponad 2 mld zł PGE Dystrybucja zainwestuje w 2022 roku w infrastrukturę energetyczną. Spółka zachęca firmy wykonawcze do udziału w przetargach na realizację inwestycji przyspieszających transformację energetyczną. 

Czytaj więcej: Milionowe inwestycje w PGE Dystrybucja

 

Remonty pustostanów szansą na zwiększenie

liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

bgk2022b

Potrzeby mieszkaniowe w Polsce wciąż są bardzo duże. Nie każdego stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a tym bardziej na zakup mieszkania z własnych środków. Rozwiązaniem dla najbardziej potrzebujących osób są mieszkania od gminy – komunalne lub socjalne. Tych niestety jest nadal zbyt mało, sytuację można jednak poprawić inwestując w pustostany.

Czytaj więcej: Remonty pustostanów szansą na zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

 

Wodociągi i kanalizacja

w obliczu nowych wyzwań

PKO BP SA

Polski sektor wodociągowo–kanalizacyjny przeszedł w ciągu ostatnich 33 lat gruntowną transformację. Poczynając od przekształceń własnościowych, poprzez modernizację technologiczną, rozwój liniowych i punktowych elementów infrastruktury wod.-kan., a kończąc na zmianach w obszarach organizacji,  zarządzania i finansów. W latach 1990–2020 nastąpił przyrost długości sieci wod.-kan. z około 120 tys. km do około 483 tys. km. Poziom zwodociągowania w Polsce przekroczył już 90 proc., a skanalizowania 70 proc.

Czytaj więcej: Wodociągi i kanalizacja w obliczu nowych wyzwań

 

Polskie gminy chcą być samowystarczalne

ETS

Coraz więcej gmin w Polsce ma gotowe plany, których realizacja da im samowystarczalność energetyczną. W przygotowaniu dokumentów, a potem także w realizacji koncepcji pomaga skutecznie spółka Energy Trade Solutions. Z jej pomocy skorzystały między innymi świętokrzyskie gminy: Baćkowice, Tuczępy i Łagów. Te samorządy już przystąpiły do działań, mających zapewnić im samowystarczalność energetyczną, co jest szczególnie ważne w czasie zmian, które planuje zarówno Polska, jak i Unia Europejska. 

Czytaj więcej: Polskie gminy chcą być samowystarczalne

 

Partner dla miast i gmin

MMCITE

MMCITÉ to czołowe czeskie studio projektowe, które od ponad 25 lat zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznej. Głównym przedmiotem zainteresowania są meble miejskie we wszystkich formach.

Czytaj więcej: Partner dla miast i gmin

 

Zielony Zwrot dla samorządów

Modernizacja ulicznego oświetlenia

TAURON

Rosnące ceny energii zmuszają samorządy do szukania oszczędności. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie gminnych rachunków z tytułu zużycia energii elektrycznej jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Od początku roku w kilkunastu gminach na południu Polski Tauron instaluje nowoczesne oświetlenie LED-owe, które zastępuje przestarzałe oprawy sodowe.

Czytaj więcej: Zielony Zwrot dla samorządów Modernizacja ulicznego oświetlenia

 

Możliwości lokowania nadwyżek finansowych

przez jednostki samorządu terytorialnego

Skarbiec TFI S.A.

Podmioty podlegające Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe uczelnie wyższe, mają bardzo ograniczone możliwości lokowania środków finansowych zgromadzonych na swoich rachunkach.

Czytaj więcej: Możliwości lokowania nadwyżek finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia

wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla strażaka OSP, a nie sposobu jego naliczania

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2022 r., nr WNP-I.4131.113.2022

Lokalnemu uchwałodawcy została przyznana kompetencja jedynie w zakresie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotniczej straży pożarnej, a nie sposobu naliczania tego ekwiwalentu. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego.

Czytaj więcej: Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka...

 

Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

AKTUALNOŚCI  - SAS 4/2022

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zadecydowano, że rządowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (wraz z projektem ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych) został skierowany do dalszych prac w stosownych Zespołach KWRiST.

Czytaj więcej: Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

 

Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

checiny

15 lipca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła Chęciny. Spotkała się zarówno z najmłodszymi mieszkańcami gminy, jak i z seniorami. Podczas wizyty szefowa resortu omówiła najważniejsze rządowe programy społeczne, a także podkreśliła dużą rolę samorządów w ich realizacji. Minister Marlena Maląg zwiedziła także chęcińskie zabytki, które stanowią wizytówkę królewskiego miasta.

Czytaj więcej: Minister Marlena Maląg z wizytą w Chęcinach

 

W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

CHĘCINY RAJEM DLA CYKLISTÓW

checiny1

11 lipca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski przy kontrasygnacie skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwigi Sinkiewicz wraz z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik podpisali umowę na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Chęcinach. W spotkaniu wzięli udział również: poseł Krzysztof Lipiec orz przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś.

Czytaj więcej: W mieście przybędzie ścieżek rowerowych

  

Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony

interesów gmin posiadających spółki komunalne

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 3 / 2022

W dniu 13 kwietnia 2022r., za sygn. III CZP 54/22, Sąd Najwyższy, w składzie 3 sędziów, odpowiadając na pytanie:

„Czy w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu, polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, istnieje pomiędzy spółką i tymi gminami bierne współuczestnictwo konieczne, gdy z uwagi na postawę poszczególnych wspólników (gmin) w sprawach istotnych dla funkcjonowania spółki, wspólnicy nie mogą realizować przysługujących im praw korporacyjnych, co może usprawiedliwiać żądanie rozwiązania spółki?”

Czytaj więcej: Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony interesów gmin posiadających spółki komunalne

 

Stanowisko Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

im J. Regulskiego w sprawie zapowiadanego

wydłużenia aktualnej kadencji władz samorządowych

Zapowiedź przesunięcia terminu wyborów samorządowych na 2023 r. i tym samym wydłużenie aktualnej kadencji wybranych organów samorządu, niepokoi nasze środowisko w najwyższym stopniu. Kadencyjność mandatów powierzonych w drodze wyborów powszechnych jest jednym z podstawowych atrybutów demokracji. Naruszenie tego kanonu przez skracanie czy też wydłużanie określonej ustawowo kadencji musi się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności lokalnych - niezależnie bowiem od deklarowanych oficjalnie powodów przesunięcia terminu wyborów rodzi to podejrzenia o manipulacje motywowane chęcią osiągnięcia korzyści dla obozu politycznego, który jest władny dokonać ustawowo takiego zabiegu. Czytaj więcej ...

 

SAS partnerem medialnym Rankingu Gmin Woj. Pomorskiego

Z przyjemnością informujemy, że partnerem medialnym Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2022 jest SAS Serwis Administracyjno Samorządowy. Dziękujemy bardzo! Czytaj więcej ...

 

Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

RYNEK ENERGII

Dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycje w odnawialne źródła energii nie są nowością. Wymagają jednak stałej uwagi i przemyślanego rozwoju, wraz ze zmianami na rynku. PGE odpowiada na te potrzeby i zaprasza do wspólnego przejścia przez zieloną zmianę.

Czytaj więcej: Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

 

Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

Osoby, które straciły pracę, zanim zdobędą nowe zatrudnienie mogą liczyć na różne formy wsparcia, zarówno z urzędu pracy, jak i od samorządu. Wśród najpopularniejszych wymienia się zasiłek dla bezrobotnych, ale także różnego rodzaju dotacje z UE lub PUP na podjęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna w Polsce?

 

100 proc. samorządów otrzymało bezzwrotne dofinansowanie

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków. Wiemy, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego właśnie tam kierujemy kolejne wsparcie finansowe. Czytaj więcej ...

 

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

ekogmina2022 600x150

15-16 września 2022 r. - Gdańsk

EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. W tym roku obradujemy w dniach 15 – 16 września w Gdańsku, w Hotelu SADOVA. EKOGMINA to konferencja z pięcioletnią tradycją. Od 2018 roku jest skuteczną platformą wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach.

Czytaj więcej: EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków

 

Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski

uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

17 maja br. wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczył burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny Robertowi Jaworskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Czytaj więcej: Prezydenckie wyróżnienie. Burmistrz Robert Jaworski uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

Giełda pomysłów mieszkaniowych

Domy modułowe, radykalna zmiana sposobu myślenia o mieszkaniu, przepisy pozwalające na szybkie przekształcenie pustostanów w mieszkania - to tylko niektóre koncepcje zaprezentowane podczas wtorkowego posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Czytaj więcej: Giełda pomysłów mieszkaniowych

 

Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej

dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30 czerwca 2022 r.

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

Zeszłoroczna nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej wymusza na gminach, które objęły systemem również nieruchomości niezamieszkałe, zmianę uchwały w sprawie opłaty śmieciowej uiszczanej przez właścicieli tych nieruchomości do końca czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej: Konieczna zmiana uchwały w sprawie opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych – do 30...

 

Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021,

prognozy na 2022 rok

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - BS 1/2022

Rozmowa z Krzysztofem Iwaniukiem, wójtem gminy Terespol, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Fundusze unijne w perspektywie lat 2021-2027 – na co liczą samorządy w najbliższym roku, jakie mają obawy? Wprawdzie opiniowaliśmy w 2021 r. RPO, ale nikt z nas nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ruszą konkursy. Obawiam się, że spór między KE a naszym rządem będzie trwał dłużej. Mam nadzieję jednak, że nie wyrzekniemy się tych pieniędzy, bo mimo nierównomiernego podziału wewnątrz kraju, to fundusze unijne przez ostanie kilkanaście lat pozwoliły odrobić wiele zapóźnień cywilizacyjnych.

Czytaj więcej: Związek Gmin Wiejskich – podsumowanie roku 2021, prognozy na 2022 rok

 

Rezerwa drogowa na 2022 rok podzielona

KWRiST 12 maja br. pozytywnie zaopiniowała podział tzw. rezerwy drogowej subwencji ogólnej według kryteriów ustalonych w sierpniu 2021 r. Na zadania mostowe, drogi oraz promy 102 samorządy otrzymają 316,3 mln zł. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa