Sprawozdanie KRRIO za 2022 rok

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 6/2023 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 2 czerwca 2023 r. Jest to już 26. sprawozdanie.

Czytaj więcej: Sprawozdanie KRRIO za 2022 rok

 

Zielona energia od Better Energylogo be

przyśpieszy lokalny rozwój

Better Energy zajmuje się wytwarzaniem zielonej energii z wielkoskalowych
farm fotowoltaicznych i jest jednym z najszybciej rozwijających się producentów
energii ze źródeł odnawialnych w Europie Północnej. Spółka jest właścicielem farm słonecznych – rozwija, finansuje, buduje, obsługuje duże farmy i sprzedaje energię odnawialną, którą wytwarza.

Czytaj więcej: Zielona energia od Better Energy przyśpieszy lokalny rozwój

 

Ćwierćwiecze współczesnego samorządu powiatowego

Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP – 12 września 2023 r. – Warszawa

Bieżący rok jest dla samorządów powiatowych rokiem szczególnym. By godnie uczcić ten ważny Jubileusz, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” organizuje uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się 12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Czytaj więcej: Ćwierćwiecze współczesnego samorządu powiatowego

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

i Polska Agencja Inwestycji i Handlu odpowiedzialne

za przygotowanie największej bezpośredniej

inwestycji zagranicznej w historii Polski

16 czerwca 2023 r. Premier RP Mateusz Morawiecki i CEO Intel Corporation Pat Gelsinger zainicjowali największą bezpośrednią inwestycję zagraniczną w historii Polski. Gigant technologiczny z Doliny Krzemowej zainwestuje blisko 20 mld zł w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiadały za merytoryczną obsługę inwestycji, która otwiera nowy rozdział w historii polskiego przemysłu. Czytaj więcej ...

 

Rozwój gospodarki cyfrowej szansąpolskabezgotowkowa

dla wsi i małych miasteczek

POLSKA BEZGOTÓWKOWA

Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że do 2050 roku liczba ludności na świecie podwoi się, a 66% całej populacji zamieszka w miastach. Bez inwestycji w infrastrukturę cyfrową problem wyludniania się wsi i małych miasteczek będzie się znacząco pogłębiał. Jednym z priorytetów, który wpłynie na zatrzymanie depopulacji oraz wzrost atrakcyjności tych terenów, jest zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do nowoczesnej infrastruktury cyfrowej.

Czytaj więcej: Rozwój gospodarki cyfrowej szansą dla wsi i małych miasteczek

 

Systemy ITS w modelu Chmurowym zireldro

– dlaczego tak atrakcyjne dla miasteczek

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

Systemy ITS są kojarzone ze skomplikowanymi przetargami organizowanymi przez duże miasta – czy tak musi być? Niekoniecznie, jeżeli Zamawiający zdecyduje się na model Chmurowy (SaaS).

Czytaj więcej: Systemy ITS w modelu Chmurowym – dlaczego tak atrakcyjne dla miasteczek

 

Oszczędności: kompensacja mocy biernejlogo LOPi

znacząco obniży rachunki za energię elektryczną

ENERGIA I FINANSE

Doświadczamy kryzysu energetycznego, a realia pokazują, że sytuacja za szybko nie zmieni się na naszą korzyść – wręcz przeciwnie, ceny energii, w tym ceny energii biernej rosną i będą rosły nadal. Pozostaje zatem zadać sobie pytanie, w jaki sposób gospodarnie zarządzać naszymi organizacjami, by straty były jak najmniej dotkliwe.

Czytaj więcej: Oszczędności: kompensacja mocy biernej znacząco obniży rachunki za energię elektryczną

 

O przyszłości samorządów po 25. latach od reformy

ustrojowej Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe

17-18 PAŹDZIERNIKA – POZNAŃ

W 2023 roku mija 25 lat od reformy ustrojowej, w wyniku której ustanowiony został trójstopniowy podział samorządu terytorialnego na województwa, powiaty i gminy. Z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiaj administracja lokalna? Czy zmienił się jej udział w sprawowaniu władzy? Okazją do podsumowań i planów będzie Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe zaplanowane na 17-18 października w Poznaniu.

Czytaj więcej: O przyszłości samorządów po 25. latach od reformy ustrojowej Local Trends – Europejskie Forum...

 

Rozporządzenie MBP – nowe obowiązki

i faktyczny termin ich wejścia w życie

ANALIZY SAMORZĄDOWE

24 stycznia 2023 r. formalnie weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. 2023 poz. 56; dalej jako: „rozporządzenie MBP”). Liczne wątpliwości budziły i w dalszym ciągu budzą krótkie vacatio legis oraz pominięcie przez prawodawcę w rozporządzeniu przepisów przejściowych dla podmiotów działających w oparciu o pozwolenie zintegrowane, przy jednoczesnym ustanowieniu terminu na dostosowanie dla pozostałych instalacji do dnia 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej: Rozporządzenie MBP – nowe obowiązki i faktyczny termin ich wejścia w życie

 

Praktyczne problemy pracodawców

związane z ochroną pracowników

PRAWO PRACY - SAS 3 / 2023

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, oznacza dla pracodawców wiele nowych obowiązków. Obok zmian w zakresie urlopów i zwolnień istotną nowelizację kodeksu pracy stanowią także nowe regulacje w obszarze ochrony pracowników – rodziców.

Czytaj więcej: Praktyczne problemy pracodawców związane z ochroną pracowników

 

Obowiązki JST związane

z raportowaniem schematów podatkowych

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BILETYN SAMORZĄDOWCA 3 / 2023

Od początku 2019 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono przepisy dotyczące informacji o schematach podatkowych. Przepisy te znalazły się w rozdziale 11a ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.), stanowiąc implementację dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Przepisy te stanowią źródło prawa w zakresie informacji o schematach podatkowych.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ SAS NA 2023 r. I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...  

 

Kablowanie linii w sieciach energetycznych PGE

RYNEK ENERGII

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, systematycznie modernizuje swoją infrastrukturę elektroenergetyczną. Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych jest kablowanie, czyli przenoszenie linii napowietrznych pod powierzchnię ziemi. Ma to na celu ograniczenie do minimum uszkodzeń, powodowanych działaniem żywiołów.

kablowanie

Czytaj więcej: Kablowanie linii w sieciach energetycznych PGE

 

Sekrety zarządzania – edycja II

KONKURS

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej. Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 6-7 września 2023 r. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST. Czytaj więcej...

 

VII Krajowy Kongres Sekretarzy

Najważniejsze wydarzenie dla Sekretarzy JST

6-7 wrzesnia 2023 r. – Warszawa

VII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) oraz Krajową Radę  Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 6 i 7 września w Warszawie. W programie przekrój najważniejszych tematów związanych z zarządzaniem w samorządzie terytorialnym w Polsce! Czytaj więcej...

 

Forum Liderów PPP

RELACJA 

Partnerstwo publiczno-prywatne to przede wszystkim współpraca poza podziałami. Podczas Forum Liderów PPP szczególnie wybrzmiała konieczność współpracy niezależnie od uwarunkowań politycznych, ponieważ nadrzędnym celem realizacji wysokiej jakości zadań publicznych z pomocą tej formuły, która wymaga kilkudziesięciu lat współpracy, jest interes lokalnej społeczności. 

ppp2023 1

Czytaj więcej: Forum Liderów PPP

 

 

Konferencja naukowa Wschodnie Forum

Zamówień Publicznych pt. „Procedura Zamówień Publicznych,

nowe PZP w orzecznictwie - edycja 2023”

RELACJA

Jednoczenie środowisk przedsiębiorców, naukowców i samorządowców to cel Wschodniego Forum Zamówień Publicznych, które odbyło się już po raz czwarty w dniu 5 czerwca 2023 r. w Lubinie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Postępowania Administracyjnego UMCS oraz Pracodawców ziemi Lubelskiej.

fil2

Czytaj więcej: Konferencja naukowa wschodnie forum zamówień publicznych pt. „procedura zamówień publicznych, ...

 

Inwestycje, które zmieniają warunki życia

BGK

Samorządy w całym kraju budują i remontują drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, inwestują w szkoły, infrastrukturę sportową, społeczną i kulturalną. Krajobraz polskich regionów się zmienia, a wszystko to z ogromnym wsparciem z Programu Inwestycji Strategicznych. Program Inwestycji Strategicznych to jeden z kluczowych programów rządowych, które wspierają inwestycje realizowane przez samorządy. Jest realizowany od połowy 2021 roku, a jego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Czytaj więcej: Inwestycje, które zmieniają warunki życia

 

Zwycięzcy Rankingu Powiatów i Miast

na prawach powiatu odebrali laury

ZO ZPP – HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU

Podczas pierwszego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (31 maja br.), które w tym roku gości w Karpaczu, m.in. odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla laureatów 20. edycji Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu. 3 powiaty i 1 miasto na prawach powiatu odebrały tytuł Dobry Polski Samorząd, a 32 powiaty i 9 miast na prawach powiatu – tytuł Laureata Rankingu. W trakcie ceremonii uhonorowani zostali również zdobywcy tytułów Super Powiat i Super Miasto. Czytaj więcej...

 

11 samorządowców z medalami Bene Meritus Powiatom

ZO ZPP – HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU

W pierwszym dniu XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które w tym roku gości w Karpaczu, władze Związku Powiatów Polskich tradycyjnie już uhonorowały najbardziej zasłużonych dla samorządu powiatowego samorządowców medalami Bene Meritus Powiatom. Tym razem oznaczenie otrzymało 11 osób. Czytaj więcej...

 

Światowe trendy rozwoju PPP

Siódmą edycję Międzynarodowego Forum Partnerstw Publiczno-Prywatnych (PPP) UNECE zdominowały potencjalne rozwiązania dla Europy Wschodniej, koncepcje zarządzania kryzysowego w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej oraz zielone inwestycje dla celów Agendy 2030 ONZ. Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do głosowania internetowego

27. edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Otwartego

"Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Miasta, gminy, wsie, prywatni inwestorzy, firmy budowlane, architekci, producenci mogą zostać uczestnikiem plebiscytu na najbardziej popularną inwestycję w Polsce, wystarczy zgłosić wybudowany nowy budynek, czy modernizację do Konkursu. Głosowanie to najlepszy środek na popularyzację inwestycji i jego twórców.  Czytaj więcej ...

 

Za nami V Krajowy Kongres Forów Skarbników

Relacja

ks2023 foto

W wydarzeniu w Hotelu Marriott w Warszawie w dniach 10-11 maja wzięło udział blisko 500 Skarbników JST z całej Polski. Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST. Czytaj więcej ...

 

 

Stanowiska XXXVII Zgromadzenia Ogólnego ZGWRP

Relacja

Podczas XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich (ZGWRP) 15-16 maja 2023 r. przyjętych zostało kilka stanowisk, dotyczących: przyśpieszenia prac legislacyjnych w ustawie o samorządzie gminnym w kontekście zmian granic administracyjnych samorządów; procedury zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; oświaty; realizacji niektórych zadań związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodno-ściekową, rozwoju OZE i gospodarowania odpadami komunalnymi; wpływu zmian ustawowych na dochody JST i kondycję finansową gmin. Czytaj więcej...

 

 

Student z robotem – innowacyjna oferta

praktyk studenckich UJ dla sektora publicznego

Instytut Spraw Publicznych UJ przygotował innowacyjną ofertę praktyk studenckich dedykowanych dla samorządów, w ramach których studenci za darmo będą automatyzować procesy w urzędach m.in. dzięki wykorzystaniu robotów cyfrowych. Wzrost jakości i szybkości obsługi mieszkańców z jednej strony, a z drugiej wykrywanie nadużyć oraz obniżenie kosztów jednostki, praktycznie od pierwszego dnia korzystania z robota sprawia, że rozwiązaniem interesuje się coraz więcej urzędów. Do udziału w projekcie zaproszone są przede wszystkim organy administracji państwowej (centralnej i samorządowej): urzędy gmin, miast, powiatów i województw wraz z jednostkami podległymi, szpitale i inne podmioty z obszaru ochrony zdrowia, organy nadzorcze, uczelnie wyższe, spółki komunalne oraz inne. Czytaj więcej ...

 

Zakończył się II Kongres Małych i Średnich Miast

w Chełmie – Liderzy Rozwoju i Liderzy Edukacji wyróżnieni

Relacja

display Laureaci min1

Trzydniowy kongres, który odbył się w dn. 19–21 kwietnia w Chełmie zgromadził samorządowców oraz szereg ekspertów z ramienia rządu i nie tylko. Wydarzenie zorganizowały: Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich oraz Miasto Chełm. Udział w Kongresie był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zarówno w zakresie potencjału turystycznego, jak i rozwoju biznesu czy innowacyjności w tych ośrodkach. Wiele tematów dyskusji skupiło się również na polityce rozwoju, a także na lokalnych inwestycjach. Podczas uroczystej Gali drugiego dnia Kongresu zostały wyróżnione najbardziej aktywne miasta w kategoriach – Lider Rozwoju i Lider Edukacji. Organizatorzy Kongresu uhonorowali małe i średnie miasta, w których w efekcie działań samorządu, innych instytucji publicznych, przedsiębiorców i mieszkańców powstało najwięcej nowych obiektów budowlanych oraz te, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

Liderzy Rozwoju i Liderzy Edukacji
II Kongres Małych i Średnich Miast – prezentacje

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa