III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

Poznaliśmy Laureatów rankingu!

RELACJA

24 listopada 2023 roku w Przestrzeniach Bruna w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

ranking2023

Czytaj więcej: III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

 

Rankingi Gmin 2023 – terminy!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nasze rankingi to inicjatywa o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w całym kraju. Celem rankingów jest wyłonienie i wyróżnienie jednostek samorządowych, które wyróżniają się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu. Aby nasze rankingi były jak najbardziej obiektywne we współpracy z Główny Urząd Statystyczny wprowadziliśmy zasadę klasyfikacji samorządów przy użyciu obiektywnych wskaźników ilościowych z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej. Porównujemy tylko gminy podobne do siebie, sklasyfikowane w odpowiednich kategoriach z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno-ekonomicznego naszego kraju. Dzięki rankingom samorządy zyskują cenne narzędzie do monitorowania i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Czytaj więcej

 

PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne

liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 5 / 2023

PGE1023

PGE Dystrybucja, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z ustawą Prawo energetyczne realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r.

Czytaj więcej: PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

 

Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę

budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH -SAS 5 / 2023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn. akt III SA/Łd 158/23

Uchwala rady gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce nie jest aktem prawa miejscowego. Uchwała taka ani nie zawiera bowiem norm o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, ani też nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową.

Czytaj więcej: Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

  

Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu

nieruchomościami samorządowymi?

ANALIZY SAMORZĄDOWE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

ZNOWELIZOWANA DYREKTYWA W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EED)

20 września 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana znowelizowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED), która zwiększa ambicje dotyczące podniesienia efektywności energetycznej państw unijnych i wskazuje na szereg środków, które mają przyczynić się do ich osiągnięcia.

Czytaj więcej: Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu nieruchomościami samorządowymi?

 

Podsumowanie Rankingu Gmin

Województwa Pomorskiego 2023

FRDL

rg2023

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023 odbyło się 17 listopada w Gdańsku. Organizatorem Rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku. Partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Gdańsku. Partnerami medialnymi rankingu są: Radio Kaszebe, Radio Norda, Telewizja TTM, Express Biznesu, Nadmorski24.pl, Zawsze Pomorze, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji. Partnerem Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej: Podsumowanie Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023

 

Zostań menadżerem ds. klimatycznych

i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

menager

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dofinansowane z NFOŚiGW (50% taniej), realizowane w trybie hybrydowym (w ok. 40% zdalnie i 60% stacjonarnie), odpłatność 3850 zł za cały rok studiów (385 zł za miesiąc).

Czytaj więcej: Zostań menadżerem ds. klimatycznych i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

 

Czy Warmia i Mazury mają receptę

na turystykę medyczną?

PODSUMOWANIE 12. FESTIWALU PROMOCJI GOSPODARCZEJ WARMII I MAZUR

Co zrobić, aby Warmia i Mazury stały się polskim zagłębiem turystyki medycznej oraz jak skutecznie przyciągnąć podróżników zdrowotnych z kraju i zagranicy – to główne pytania, na które odpowiedzi poszukiwali uczestnicy 12. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 16-17.10 w Ostródzie.

Czytaj więcej: Czy Warmia i Mazury mają receptę na turystykę medyczną?

 

Jakich zmian oczekują samorządowcy?

PODSUMOWANIE LOCAL TRENDS – EUROPEJSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO

Za nami bardzo ważne wydarzenie dla polskich samorządów, które miało miejsce w dniach 17-18.10.2023 r. w Poznaniu. Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego odbyło się kilkadziesiąt debat i poruszone zostały najważniejsze tematy dla rozwoju miast i wsi. Nie zabrakło komentarzy do nowej sytuacji politycznej i wypowiedzi na temat oczekiwań wobec współpracy na linii rząd- samorząd.

Czytaj więcej: Jakich zmian oczekują samorządowcy?

 

Podsumowanie Forum Mieszkaniowego

2-3 października 2023 r. – Warszawa

fm1

Fundacja Habitat for Humanity Poland po raz kolejny zorganizowała Forum Mieszkaniowe – dwudniową konferencję, podczas której dyskutowano na wiele ważnych tematów związanych z mieszkalnictwem. W tym roku Forum odbyło się pod hasłem „W stronę lepszego mieszkalnictwa”, a jego partnerem była Agencja ONZ ds. Uchodźców, UNHCR.

Czytaj więcej: Podsumowanie Forum Mieszkaniowego

 

Zakończyło się dwudniowe 3. Forum Miasteczek Polskich

Relacja

fmp2023a

W dniach 20-21 września 2023 r. w centrum konferencyjnym hotelu Novotel w Warszawie odbyło się 3.Forum Miasteczek Polskich. Prezydent - w liście odczytanym w środę przez jego doradcę prof. Dariusza Dudka podziękował samorządowcom za to, że zmieniają na lepsze swoje małe ojczyzny. Wśród gości był wiceminister finansów Sebastian Skuza, który podkreślił: Mamy coraz więcej tablic z biało-czerwoną flagą i informacją o dofinansowaniu inwestycji lokalnych ze środków rządowych. Widać, że rozwój ma charakter równomierny, dotyczy również małych miasteczek. Prezes RIO w Opolu i wiceprzewodniczący KRRIO Grzegorz Czarnocki powiedział: Problemem samorządów nie jest poziom zadłużenia, ale rosnące koszty i wydatki bieżące, w tym m.in. na wynagrodzenia. Samorządom potrzebne inwestycje, które wygenerują oszczędności, a nie dalsze wydatki. Czytaj więcej ...

 

Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego

Porozumienia Organizacji  Samorządowych (OPOS)

Relacja

15 września 2023 roku, w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Głównym punktem spotkania było oficjalne przejęcie prezydencji OPOS przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST). W tym ważnym momencie obecni byli Marek Cebula, prezes ZGWL, oraz Marek Ćwiąkała, Dyrektor Biura PSST. Czytaj więcej ...

 

Forum Mieszkaniowe 2023: W stronę lepszego mieszkalnictwa

2-3 października 2023 r. – Warszawa

Ponad trzydzieści lat temu pierwszy poniedziałek października został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Mieszkalnictwa (World Habitat Day). W tym roku święto przypada 2 października. To szansa na publiczne zwrócenie uwagi na codzienne wyzwania osób dotkniętych problemami mieszkaniowymi.

Czytaj więcej: Forum Mieszkaniowe 2023: W stronę lepszego mieszkalnictwa

 

Szacowanie śladu węglowego
emisje logo

w cyklu życia budynków jako nowy

kierunek zmian w sektorze budowlanym

STOWARZYSZENIE FALA RENOWACJI

Już dziś, biorąc pod uwagę działania legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej, inwestorzy powinni zwracać uwagę na emisyjność całego procesu budowlanego, a rząd powinien rozpocząć prace analityczne, które pozwolą na sprawne wdrożenie metodyki obliczeń śladu węglowego w cyklu życia budynku. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich baz danych oraz regulacji prawnych, dzięki którym polskie budynki będą coraz mniej negatywnie wpływać na zmiany klimatyczne, których skutki w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych są coraz bardziej odczuwalne.

Czytaj więcej: Szacowanie śladu węglowego w cyklu życia budynków jako nowy kierunek zmian w sektorze budowlanym

 

Budynki oszczędne  energetycznie

– TAURON wspiera efektywność w firmach

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 4 / 2023

tauron14092023

Nawet o 30% można obniżyć rachunki za energię w obiektach i budynkach, w których stosowane są rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej. Znaczne zmniejszenie zużycia prądu i ciepła można osiągnąć już poprzez poprawę efektywności zarządzania układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w budynkach, co przynosi realne oszczędności
dla firm i instytucji – podkreślają eksperci energetycznego lidera.

Czytaj więcej: Budynki oszczędne energetycznie – TAURON wspiera efektywność w firmach

 

Przyjazne Deklaracje automatyzują podatki

w samorządach w Polsce dzięki Podatkowemu Robotowi

deklaracje2023 11111

Rozwiązanie IT opracowane dla gdańskiego magistratu przez firmę technologiczną O4B, zajęło pierwsze miejsce w IV edycji konkursu Innowacyjny Samorząd, organizowanego przez Polską Agencję Prasową.

Czytaj więcej: Przyjazne Deklaracje automatyzują podatki w samorządach w Polsce dzięki Podatkowemu Robotowi

 

Lokalne bilansowanie energii drogą

do samowystarczalności energetycznej JST

i bezpieczeństwa dostaw energii dla mieszkańców gmin

Sytuacja gospodarcza i geopolityczna, a także zmiany technologiczne uczyniły obecnie energię elektryczną niezwykle cennym zasobem, na który zapotrzebowanie stale wzrasta. Aby zapewnić stabilny i przewidywalny rozwój gospodarczy regionu, konieczne staje się zapewnienie dostępu do taniej energii elektrycznej. Dzięki prowadzonej konsekwentnie polityce Unii Europejskiej, mającej na celu odejście od paliw kopalnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych, niezwykle istotną rolę odgrywa wytwarzanie i użytkowanie lokalne, relatywnie taniej, ale niestabilnej energii odnawialnej.

magazyny

Czytaj więcej: Lokalne bilansowanie energii drogą do samowystarczalności energetycznej JST i bezpieczeństwa...

 

25 lat samorządu Mazowsza

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

mazowsze 2023 590x200

5 czerwca minęło 25 lat od reformy o samorządzie, na mocy której w Polsce zaczęło funkcjonować 16 województw w miejsce dotychczasowych 49. Minione ćwierćwiecze to czas rozwoju i dynamicznych zmian, których efekty widać na każdym kroku.

Czytaj więcej: 25 lat samorządu Mazowsza

 

PGE uruchamia niskoemisyjną kotłownię gazową 

w Elektrociepłowni w Bydgoszczy

RYNEK ENERGII

PGE oddała do eksploatacji nowoczesną, niskoemisyjną kotłownię gazową w należącej do PGE Energia Ciepła – Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Inwestycja o łącznej mocy ok. 40 MW realizowana była w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych, która miała na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi.

pge foto42023

Czytaj więcej: PGE uruchamia niskoemisyjną kotłownię gazową w Elektrociepłowni w Bydgoszczy

 

Samorządowe centra usług satelitarnych – szkic koncepcji

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - SAS 4 / 2023

Dynamiczny rozwój sektora kosmicznego, w tym w szczególności tzw. downstreamu, to ogromny potencjał dla administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego. Dostęp do danych satelitarnych oraz systemów eksperckich daje funkcjonariuszom publicznym całe „morze możliwości” modernizowania procesów kształtowania i prowadzenia polityk publicznych czy wykonywania najróżniejszych zadań.

Czytaj więcej: Samorządowe centra usług satelitarnych – szkic koncepcji

 

Czy komisje rady miasta mogą

kontrolować spółki komunalne?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 4 / 2023

Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stanowią podmioty samodzielne pod względem prawnym i korporacyjnym. Związek pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a spółkami komunalnymi jest zbyt odległy, by można było mówić o przyznaniu komisji rewizyjnej rady gminy kompetencji do jej kontrolowania.

Czytaj więcej: Czy komisje rady miasta mogą kontrolować spółki komunalne?

 

Sprawozdanie KRRIO za 2022 rok

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 6/2023 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 2 czerwca 2023 r. Jest to już 26. sprawozdanie.

Czytaj więcej: Sprawozdanie KRRIO za 2022 rok

 

Zielona energia od Better Energylogo be

przyśpieszy lokalny rozwój

Better Energy zajmuje się wytwarzaniem zielonej energii z wielkoskalowych
farm fotowoltaicznych i jest jednym z najszybciej rozwijających się producentów
energii ze źródeł odnawialnych w Europie Północnej. Spółka jest właścicielem farm słonecznych – rozwija, finansuje, buduje, obsługuje duże farmy i sprzedaje energię odnawialną, którą wytwarza.

Czytaj więcej: Zielona energia od Better Energy przyśpieszy lokalny rozwój

 

Ćwierćwiecze współczesnego samorządu powiatowego

Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP – 12 września 2023 r. – Warszawa

Bieżący rok jest dla samorządów powiatowych rokiem szczególnym. By godnie uczcić ten ważny Jubileusz, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” organizuje uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się 12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Czytaj więcej: Ćwierćwiecze współczesnego samorządu powiatowego

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

i Polska Agencja Inwestycji i Handlu odpowiedzialne

za przygotowanie największej bezpośredniej

inwestycji zagranicznej w historii Polski

16 czerwca 2023 r. Premier RP Mateusz Morawiecki i CEO Intel Corporation Pat Gelsinger zainicjowali największą bezpośrednią inwestycję zagraniczną w historii Polski. Gigant technologiczny z Doliny Krzemowej zainwestuje blisko 20 mld zł w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiadały za merytoryczną obsługę inwestycji, która otwiera nowy rozdział w historii polskiego przemysłu. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa