Partnerstwa samorządów Dolnego Śląska i Saksonii

– stan obecny, perspektywy i rekomendacje

„Po przemianach ustrojowych ludzie z obu stron byłej żelaznej kurtyny spragnieni byli wymiany począwszy od kulturowej, poprzez samorządową, a na zwykłej międzyludzkiej skończywszy. W Świdnicy w nowych czasach powstało również wtedy Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast. Biberach już takie stowarzyszenie miało. Nastąpiła era niezwykle owocnej współpracy” – tak źródła współpracy zagranicznej podejmowanej na początku lat 90-tych przez nowe, demokratycznie wybrane samorządy w Polsce sugestywnie opisuje Grzegorz Szwegler, pracownik Urzędu Miejskiego Świdnicy. Czytaj więcej ...

 

Coraz mniej czasu na zmiany w zakresie

funkcjonowania młodzieżowych rad i sejmików

AKTUALNOŚCI

Tylko do 23 grudnia 2021 r. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli mają czas na dostosowanie statutów młodzieżowych rad i sejmików do nowych przepisów. Zostały one wprowadzone do samorządowych ustaw ustrojowych z dniem 23 czerwca 2021 r. mocą ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. poz. 1038). Ustawodawca zdecydował się bowiem dać samorządom aż 6 miesięcy na dokonanie wspomnianych zmian. Szerzej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze czasopisma.

 

Gminy korzystające z tzw. metody „od wody”

muszą do końca tego roku zmienić uchwałę

w sprawie stawki opłaty śmieciowej

AKTUALNOŚCI

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. poz. 1648), która weszła w życie z dniem 23 września 2021 r. wymusza na tych gminach, które zdecydowały się na wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, czas tylko do końca tego roku na dostosowanie uchwały w tym przedmiocie do nowych regulacji prawnych. Więcej i bardziej szczegółowo na ten temat piszemy w obecnym numerze czasopisma.sięcy na dokonanie wspomnianych zmian. Szerzej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze czasopisma.

 

Wiedzą, jak promować Warmię i Mazury

Relacja z X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

warmia

W dniach 20-21 października w Kromerowie odbył się X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. To wydarzenie inspirujące do rozwijania kontaktów i dobrych praktyk współpracy między samorządem, instytucjami otoczenia biznesu i biznesem. I tym razem pojawiły się nowe inspiracje na najbliższą przyszłość.

Czytaj więcej: Wiedzą, jak promować Warmię i Mazury

 

Spotkanie sekretarzy po dwóch latach przerwy

Relacja z V Krajowego Kongresu Sekretarzy 28-29 września 2021 r.

VKrajowyKongresSekretarzy

Zakończył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Oprócz sekretarzy i ekspertów w Kongresie wzięli udział również przedstawiciele rządu. Sekretarze i eksperci mogli się spotkać na żywo w tak dużym gronie po raz pierwszy po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Blisko 400 uczestników Kongresu wzięło udział w kilkudziesięciu debatach i panelach wymiany doświadczeń oraz spotkaniach eksperckich odbywających się równolegle stacjonarnie w Warszawie i online. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Rada Forów Sekretarzy. Czytaj więcej ...

 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020: nagrody przyznane!

Aktualności z ZPP

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września 2021 roku w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin. Czytaj więcej ...

 

Relacja z Forum Miasteczek Polskich

16 i 17 września – Warszawa

Krajowy Plan Odbudowy, Rządowy Fundusz Polski Ład, perspektywa budżetowa UE oraz problemy demograficzne, oświatowe i ekologia to tematy, nad którymi dyskutowali uczestnicy dwudniowego Forum Miasteczek Polskich w Warszawie.

 fmp1 fmp2 rel 1

Czytaj więcej: Relacja z Forum Miasteczek Polskich

 

Rozmowa z Januszem Buzkiem,

organizatorem Forum Miasteczek Polskich

FMP – 16-17 września 2021 r.  – Warszawa

Czytaj więcej: Rozmowa z Januszem Buzkiem, organizatorem Forum Miasteczek Polskich

 

Ankietowani sekretarze: zwiększenie wynagrodzeń

mogłoby wpłynąć na usprawnienie pracy urzędów

Zwiększenie wynagrodzeń urzędników i podniesienie ich kompetencji mogłoby w największym stopniu wpłynąć na usprawnienie pracy urzędów samorządowych - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 2 tys. sekretarzy z całej Polski przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Czytaj więcej ...

 

Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”

zawita do kilkudziesięciu miast w Polsce

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do odwiedzin niezwykłego mobilnego centrum edukacyjnego – Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”. Multimedialna wystawa wybranych eksponatów prezentujących niepospolitą historię II RP rusza w trasę wokół Polski. Czytaj więcej ...

baner osteo

Samorząd walczy z osteoporozą!

Samorządy z różnych regionów Polski i z różnego szczebla administracji samorządowej dostrzegają problemy związane z osteoporozą, którą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, gdzie ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem. Jest to choroba szkieletu prowadzącą do złamań kręgosłupa, kości szyjki udowej i kości przedramienia, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie.

Czytaj więcej: Samorząd walczy z osteoporozą!

 

Czy wójt ma obowiązek uczestniczyć w sesji absolutoryjnej?

Sesja absolutoryjna jest szczególną sesją rady gminy, podczas której następują co najmniej dwa bardzo istotne głosowania – udzielenie lub nieudzielenie wójtowi wotum zaufania oraz udzielenie lub nieudzielenie wójtowi absolutorium. Pomimo „doniosłości” tej sesji, w zakresie jej przebiegu nie różni się ona od pozostałych sesji rady gminy.

Czytaj więcej: Czy wójt ma obowiązek uczestniczyć w sesji absolutoryjnej?

 

Podział środków w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Analiza przygotowana przez Związek Powiatów Polskich

Analiza dotyczy dystrybucji środków finansowych przekazywanych powiatom i miastom na prawach powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i została oparta o dane pozyskane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych 16 Urzędów Wojewódzkich, Głównego Urzędu Statystycznego oraz samorządów powiatowych. Przedstawiono w niej wyniki naboru z grudnia 2020 r. jak i zestawienie horyzontalne całego programu. Wyniki zobrazowano odrębnie dla powiatów i miast na prawach powiatu, jak i łącznie dla obu tych grup. Czytaj więcej ...

 

W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Urząd Miasta Kamienna Góra 26 marca 2021 r. rozstrzygnął konkurs na realizatora programu profilaktyki pt. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra” w roku 2021. https://kamiennagora.pl/zarzadzenie-nr-130-2021/

Czytaj więcej: W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa